Arkiv | februari 2010

Uttryck din uppskattning och kärlek med egna ord

Vodpod videos no longer available.

My way or the highway?

Birgitta Ohlsson är upprörd över att EU vill lägga sig i och tvinga mammor att vara hemma de första veckorna efter en förlossning. EU-kommissionen har föreslagit att mammaledigheten skall vara obligatorisk i sex veckor efter förlossningen, oavsett vad mamman tycker. Argumenten för detta är medicinska. Men här tycker Birgitta att det är fel metod att tvinga mammorna att vara hemma. Detta skulle bland annat innebära att hon själv inte skulle kunna jobba som EU-minister under hela 6 veckor.

Birgitta vill inte att EU ska lägga sig i hur hon planerar sin föräldraledighet, men tydligen är det okej att lägga sig i hur familjer i Sverige väljer att fördela föräldraförsäkringen mellan sig. Demokrati är tydligen att bestämma över andra, men inte att andra bestämmer över mig?

En stor stat förminskar medborgaren?

Här kommer ett videoklipp med en amerikan vid namn Dennis Prager som talar om varför amerikaner inte gillar en stor offentlig sektor. Det är går helt stick i stäv med vad vi europerer, och i synnerhet vi svenskar, är uppfostrade med. Jag tycker att Dennis har en poäng med att en stor offentlig sektor förminskar medborgarna i landet. I ett land där pappa staten tar hand om allt och alla, som om medborgarna vore små barn, slutar folk att ta ansvar för sina egna liv och sina medmänniskor. Att ta ansvar för sitt eget liv är en moralisk förpliktelse menar Dennis Prager och det måste jag hålla med om.

Vodpod videos no longer available.

more about ”The Bigger the State, the smaller the…”, posted with vodpod

 

Vinstdrivande företag inom vård, omsorg och skola

Lyssnade på ett intressant inslag på P1:s program Studio Ett idag. En journalist vid namn Kent Werne har skrivit en artikel i vänstertidningen Ordfront Magasin som menar att det är ett problem att privata bolag verksamma inom vård, omsorg och skola gör vinster. Han menar att kapitalister skor sig på våra skattepengar genom att dessa privata bolag tar ut stora vinster från sina verksamheter istället för att återinvestera dem i verksamheten. Egentligen handlar det om att vänstern vill förbjuda alla privata initiativ på det här området. Thomas Idergard, från företaget Magnora som är huvudägare till Kunskapsskolan, representerade de privata aktörerna. Thomas Idergard hade dock bra motargument i debatten.

Jag förstår inte själv varför vissa har så stora problem med att företag inom just vård, omsorg och skola går med vinst. En sund verksamhet måste gå med vinst för att kunna utvecklas, expandera, göra både nyinvesteringar och underhållsinvesteringar och ackumulera vinster för att kunna möte sämre tider när verksamheten kanske går med underskott. Dessutom måste man skilja på vinst och vinstutdelning från en verksamhet eftersom all vinst inte automatiskt betalas ut till ägarna.

Även en vinstutdelning från en verksamhet måste anses helt naturlig. Innan ett företag kan köra igång sin verksamhet krävs resurser eller kapital, det vill säga pengar som grundarna eller ägarna stoppar in i verksamheten. Det måste vara helt rimligt att ägarna kan förvänta sig en avkastning på sina pengar på samma sätt som du förväntar dig avkastning på dina sparade kronor hos banken eller i dina fonder. Om man inte skulle tillåta avkastning på kapitalet inom en viss bransch kommer ingen vilja skjuta till sina pengar till verksamheten eftersom andra alternativa placeringar (inom andra företag eller värdepapper) ger högre avkastning. Dessutom är det förenat med stora risker att driva en verksamhet varför även mycket högre avkastning än t ex vanlig bankränta måste vara rimlig inom en verksamhet.

Jag tycker även att Thomas Idergard i debatten idag hade en bra poäng med varför Kent Werne inte granskat vad de privata byggbolagen som t ex NCC och Skanska, som anlitas för att bygga våra vägar med skattefinansierade medel, gör med vinsterna? Varför inte granska de privata företagen som tjänar pengar på alla läroböcker? Varför inte granska alla företag som säljer medicinsk utrustning till landstingen? Varför inte granska all upphandling överhuvudtaget som kommuner och landsting gör? Varför är det tabu med vinster inom just skolutbildningen, men accepterat inom läromedel och allt annat?

I undersökning efter undersökning visar det sig att friskolorna har bättre kvalitet på sin undervisning än t ex kommunala skolor. Varför då införa regler om vinst- och utdelningsförbud för de privata aktörerna? Vi medborgare får idag bättre service till en mindre kostnad genom skolpengen samtidigt som aktörerna tjänar pengar. Dessutom får vi större valfrihet och större utbud med de privata aktörerna. Vad är problemet?

Lyssna på inlägget på Studio Ett

Obama – telepromter addicted?

Obama är rejält beroende av sin telepromter….

Vodpod videos no longer available.

Statsreglerad ekonomi (Keynes) vs marknadsekonomi (Hayek)

Lär dig skillnaderna mellan förespråkaren för statsreglerad ekonomi, John Meyard Keynes, och marknadsekonomen F A Hayek. I en ny musikvideo förklarar Russ Robert och John Papola på illustrerande sätt varför Keynes hade fel och F A Hayek rätt.

I videon vaknar de två nationalekonomerna från början av 1900-talet till liv för att besöka en konferens i ekonomi. Men kvällen innan drar de ut på stan för att festa lite sjungandes ”Boom and bust”.

Kolla även in hemsidan http://www.econstories.tv/home.html

Vodpod videos no longer available.

Kolla även vad CNBC skriver om videon.

Lånefesten är över?

Har sett ett antal artiklar med rubriken ”Nu är lånefesten slut” eftersom Riksbanken nyligen aviserat att räntorna snart kommer höjas mot mer normala nivåer. Riksbanken och Finansinspektionen är oroade över utvecklingen på fastighetsmarknaden eftersom priserna på fastighetsmarknaden fortsatt uppåt, trots att vi sett den värsta finansiella krisen i världen sedan 1930-talen. I många länder har huspriserna rasat kraftigt, men inte i Sverige. Många bedömare är överens om att vi har en ”bubbla” på fastighetsmarknaden i Sverige som kan spricka när som helst. Prisras på fastigheter med 20% bedöms som rimliga. Därför höjs nu röster om att begränsa utlåningen till fastighetsköp och öka kraven på amortering på husen.

Jag är ganska övertygad om att vi har en bubbla som kan spricka, om det sedan blir en riktig smäll eller där luften bara pyser ut mer långsamt beror på hur Riksbanken, Finansinspektionen, media och politikerna hanterar frågan.

De faktorer som enligt min mening talar för en ”bubbla” är;

  • Vi har just nu en extremt låg ränta som gemene man redan anpassat sig till och vant sig vid. Folk verkar inte förstå att räntan är låg med syftet att få ekonomin i Sverige på fötter. Många har även kritiserat Riksbanken för att räntan är för låg och att man borde redan höjt räntan mot mer normala nivåer, som borde ligga någonstans mellan 4 och 6 procent. Det enda vi vet nu är att det kommer gå uppåt, och det snabbt.
  • Trots en extremt låg ränta så är amorteringarna på lånen inte höga i Sverige. Konsumtion tycks gälla framför amortering . Resonemanget är fortsatt höjda priser på fastigheterna täcker amorteringskravet. Varför amortera på ett huslån om huset ökar med 10% årligen? Men som alla vet så slutar historier där konsumtionen sker på kredit illa, se subprimelånen i USA.
  • Vi har en hög belåning på våra fastigheter i Sverige vilket gör att vi inte tål kraftiga priskorrigeringar. Vid en kraftig priskorrigering på fastighetsmarknaden kommer många banker knacka på dörrarna och begära högre amorteringsplaner.

Mycket av detta kanske kan skyllas på bankernas lättvindiga utlåning. Men störst ansvar har ändå vi konsumenter själva för om vi lånat mer än vad vi själva klarar av.

%d bloggare gillar detta: