Arkiv | augusti 2010

Förmögenhetsskatt, men inte för de rikaste!

De rödgröna har lovat att återinföra förmögenhetsskatten om de vinner valet i nu i september. Partierna i den rödgröna röran är dock inte helt överens om hur konstruktionen för denna skatt ska se ut eftersom den inte är helt oproblematisk. Miljöpartiet är kritiska till den medan vänsterpartiet inte ser några problem med skatten. Socialdemokraterna vill ha någon sorts koppling av förmögenhetsskatten till inkomstnivån och ett tak för de allra förmögnaste.

Liksom med rutavdraget drabbas vänstern av ideologisk blindhet när det gäller förmögenhetsskatten. Trots att skatten är skadlig och orättvis vill man till varje pris införa den.

Förmögenhetskatten är skadlig för samhällsekonomin och driver pengar ut från landet. Pengar som behövs för investeringar i ekonomin, stimulera efterfrågan och skapa arbetstillfällen hamnar i andra länder istället för Sverige.

Skatteverket är också kritiska till att införa skatten eftersom den är komplicerad att administrera. Skatten kommer även indirekt styra inom vilka tillgångsslag pengarna hamnar i. Förra gången skatten var i bruk ingick inte näringsfastigheter i skatteunderlaget medan privata fastigheter ingick. Det var även skillnad mellan vilka aktier på börsen som ingick eller inte.

Skatten är även orättvis eftersom den inte omfattar all förmögenhet. De mest förmögna har ofta en stor del av sina tillgångar i likvida placeringar och kan relativt lätt undkomma skatten genom att flytta tillgångsmassan från ett tillgångsslag till ett annat tillgångsslag. Denna lyx har inte vanliga medborgare som sparat eller amorterat av sitt hus.

Förmögenhetsskatten drar även relativt sett in lite till statskassan. Under de år som skatten var i bruk drog den in mellan 0,3% – 0,5% skatt av de totala skatteintäkterna. Skadan som skatten medför överstiger nyttan med skatteintäkterna.

Det är också märkligt att beskatta en tillgångsmassa eftersom det inte automatiskt innebär att den skattskyldige har medel att betala skatten. T ex om en pensionär under sitt yrkesverksamma liv amorterat av sina husmän och bor i ett attraktivt bostadsområde. Fastigheten kan vara värd 6-7 miljoner men pensionen låg. Vidare är det märkligt att skattade pengar som sparas undan skall beskattas en gång till årligen med en förmögenhetsskatt. Räcker det inte att avkastningen beskattas?

Det saknas logiska argumenten utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv för förmögenhetskatten. Men ändå vill man införa den från vänsterhåll. Dessutom vill socialdemokraterna undanhålla de rikaste eftersom de inser att skadan blir för stor för Sverige. Varför kalla den förmögenhetsskatt när de förmögna skall undantas? Nej, istället blir det vanliga människor i storstadsområden med fastigheter och egenföretagare som skapat arbetstillfällen som ska beskattas extra, medan de riktiga kapitalisterna går fria. Var är logiken?

Rödgrön utrikespolitik en aning snurrig

Ena vecka står de rödgröna och presenterar åsikten att USA bör dra sig tillbaka från samtliga sina militärbaser runt om i världen. Vilket verkar ogenomtänkt.

Sedan åker Mona Sahlin till Afghanistan. När hon nu är tillbaka går hon omkring och mumlar om att Sveriges engagemang i Afghanistan är viktigt.

Man undrar vad som hände. Man undrar vad de andra rödgröna säger om det. Och man kan notera att den rödgröna utrikespolitiken är väldigt… vid. Och grund.

Henrik Alexandersson kommenterar den rödgröna röran på sin blogg.

Dagens citat

Experience: that most brutal of teachers. But you learn, my God do you learn.

C.S. Lewis

Det kostar att ligga på topp…

För min del är det bara iPad som fattas… sen är man iBroke…  Det är dyrt att vara med i culten iThings…

Göran Hägglund om de rödgrönas matlagning

Gud bevare oss från en rödgrön valseger i höst… Göran Hägglunds metafor för de rödgröna är lysande, klockren och fylld av humor. Se och njut!

Vodpod videos no longer available.

StarWars hunden?

Tänk om man haft en AT-AT (All Terrain Armored Transport) som hund hemma…

Vodpod videos no longer available.

Haniel Long om kärlek

I slutet av dagens Criminal Minds citerades den amerikanska författaren Haniel Long. Riktigt bra citat som säger att mycket av det goda i oss människor är knutet till kärleken i familjen, till den lojalitet som visas där. Inte konstigt att familjen är så viktig för oss människor. Den formar oss och lär oss kärlek, respekt, ansvar och lojalitet.

So much of what is best in us is bound up in our love of family, that it remains the measure of our stability because it measures our sense of loyalty. All other pacts of love or fear derive from it and are modeled upon it.

Haniel Long

%d bloggare gillar detta: