Big Bang – ett bevis för Guds existens?

Har vetenskapen dödförklarat Gud? Är tro på Gud en blindtro mot bättre vetande? På senare år har många ateister hävdat detta. I debatten har man jämfört gudstron med vidskepelse och vanföreställningar. Richard Dawkins, en av de mest kända ateisterna, citerar  t ex i sin bok ”Illusionen om Gud” författaren Robert Pirsig som fyndigt skriver;

När en person lider av en vanföreställning kallas det mentalsjukdom. När många lider av en vanföreställning kallas det religion.

Frågorna om universums ursprung, livets uppkomst eller arternas utveckling är inte riktigt så enkla som många ateister vill hävda eller vad som många gånger framställs i skolböcker eller i populärvetenskapliga tidningar. Läser man dessa förstärks intrycket att religion är lika med vidskepelse och att religion bara är något för intellektuellt handikappade och svaga människor.

Ta frågan om universums uppkomst. Idag råder en stor samstämmighet bland vetenskapsmännen om att universum inte är evigt. Universum har en början. Allt går tillbaka till en punkt i historien då universum föddes. Termen ”Big Bang” är lite missvisande eftersom det kan förväxlas med en vanlig explosion utifrån befintligt material. En vanlig explosion sker i ett befintligt rum medan universums expansion är en expansion av rummet självt. Rummet och tiden uppstod i och med Big Bang.

Frågan blir då, vad orsakade Big Bang? Ateismens förespråkare har historiskt försökt slingra sig ur frågan om alltings orsak med förklaringen att universum alltid har existerat och därför inte behöver någon orsak alls. Men denna bortförklaring gäller inte längre eftersom Big Bang-modellen bekräftats av flera vetenskapliga upptäckter. Stephen Hawking skriver i sin bok ”Kosmos – En kort historik” på sidan 59 ”Det finns många som inte tycker om tanken att tiden har en början, antagligen för att den påminner om gudomlig intervention”.

Argument till stöd för gudstron utifrån Big Bang kallas det kosmologiska argumentet. Den kan formuleras så här;

  1. Allt som börjar existera har en orsak
  2. Universum började existera
  3. Alltså har universum en orsak

Om premisserna 1 och 2 ovan stämmer så blir den logiska följden och slutsatsen att (3) universum har en orsak. Det innebär att universum orsakades av någonting som är större än universum och bortom universum. Något eller någon som är utanför tiden och rummet har orsakat universums födelse.

Det är väldigt få personer som ifrågasätter premiss 2 idag (att universum inte evigt utan har ett en början). Den som inte vill tro på en skapare måste därför undanröja den första premissen (1) och mena att universum är ett lysande undantag som inte behöver ha en orsak för att helt plötsligt börja existera ur ingenting. Men all erfarenhet och logik säger att saker och ting inte uppstår ur tomma intet.

Men vem skapade Gud? Den gamla skolgåtan säger ”Om vi säger att Gud har skapat universum, måste vi fråga vem som skapade Gud, och vem skapade den eller det som skapade Gud och så vidare.” Frågan är dock felaktigt ställd. Den Gud som skapat och uppehåller universum är nämligen själv inte skapad – han är evig. Gud har skapat universum med dess lagar. Det går inte att jämföra skapelsen med skaparen. En del ateister säger dock att de har svårt att tro på någon evig intelligent upphovsman. Men samtidigt har de inte svårt att tro på evig materia och energi. Om universum uppkom utan en skapare så måste grundmaterialet  och energin som blev grunden till universum i så fall alltid existerat för evigt. Var finns logiken hos ateisterna att ifrågasätta en evig Person om man själv samtidigt tror på evig materia?

Frågan om alltings yttersta ursprung kan egentligen kokas ihop till tre möjliga svar, nämligen;

  1. Universum är evigt, och har därmed inget ursprung
  2. Universum uppstod utan orsak ur ingenting
  3. Universum skapades av en varelse som själv är evig och oskapad

Något av de tre alternativen ovan är rätt vilket med logisk nödvändighet innebär att de andra två i så fall är felaktiga. Alla tre kan inte vara sanna på samma gång. Big Bang-teorin har uteslutit alternativ 1. Därmed återstår antingen påstående 2 eller 3. Ateism eller teism?

Utöver det kosmologiska argumentet talar även mysteriet med naturkonstanterna (den starka antropiska principen) för att universum har en intelligent upphovsman. På senare tid har vetenskapsmännen upptäckt att universum tycks vara finjusterat i minsta detalj för att just hysa liv. Man har upptäckt en rad så kallade naturkonstanter som är fundamentala för universums uppbyggnad (laddningen i atomerna, gravitationen, elektromagnetism mm). Om t ex gravitationskraften varit 1/1060 gånger svagare eller starkare skulle inga stjärnor eller galaxer bildats. Dessa naturkonstanter är inget som kan förklaras av slumpen eller en utveckling över tid, eftersom dessa naturkonstanter måste vara finjusterade redan vid födelseögonblicket av universum, annars kan inte ett universum som hyser liv födas.

Det här är några exempel på att en tro på Gud inte alls är antiintellektuellt eller vetenskapsfientlig vilket ibland en del vill hävda. Tvärtom är dessa vetenskapliga upptäckter starka indicier på Guds existens. Frågan om Guds existens kan därför inte bara avfärdas med en axelryckning. Det finns många framstående vetenskapsmän, både genom historien och idag, som är gudstroende. När vissa ateister vill avfärda gudstroende människor som kunskapsfientliga och ointelligenta ger de själva utryck för sin okunskap och sitt högmod. Till dessa ateister  ”som vet allt och kan allt” (som bl a Richard Dawkins) vill jag bara säga;

Bättre veta att man är troende än att tro att man är vetande.

Se andra relaterade inlägg;
Moraliska argument pekar på en Gud?
Arroganta ateister?

Etiketter:, , , ,

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: