Arkiv | september 2010

Punkt i debatten i SVT

Slutdebatten på SVT har nyss avslutats. Först vill jag vill ge en stor eloge till SVT som genomför sitt uppdrag på ett sakligt och professionellt sätt. För den som även såg debatten på TV4 igår blir skillnaden astronomisk. SVT genomförde debatten i ett sakligt och intelligent format medan TV4 försökte göra en show av debatten men misslyckades kapitalt. Skillnaden beror på att SVT tilltror sina tittare intelligens och mognad medan TV4 tror att tittarna egentligen inte är intresserade av politik utan endast vill ha något lättsmält och lätt-tuggat.

Men vad framkom i kvällens debatten? Det har länge varit klart för alla väljare att valet står mellan två block, inte mellan enskilda partier. Ett block, alliansen, talar om jobben och ekonomin. Det andra blocket, de rödgröna, försöker mest hitta brister i den nya linje som Sverige börjat vandra på sedan 2006.

Bakgrunden är att Alliansen genomfört ett stort antal reformer under sina fyra år vid makten. De har bl. a. gjort det mer lönsamt att arbeta och detta främst för dem med riktigt låga löner. Till exempel har en person med en bruttolön på 18000 kr per månad fått 1300 kr mer i plånboken varje månad tack vare jobbskatteavdraget. Detta har varit en viktig nyckel för att klara av den lågkonjunktur som hela världsekonomin drabbades av under hösten 2008. Jobskatteavdraget har ökat drivkraften att arbeta  och hållit uppe efterfrågan i samhället vilket förbättrat förutsättningar för en god tillväxt i ekonomin.

En annan reform som Alliansen genomfört avser sjukförsäkringssystemet. I ett system där människor på löpande band förtidspensionerandes i rask takt, vilket hotade andra viktiga verksamheter inom den offentliga sektorn, har Alliansen infört ett system där människor inte med automatik passiviseras och marginaliseras så fort man drabbats av långvarig sjukdom. Istället skall de människor som kan återgå till ett arbete erhålla rehabilitering och återfå arbetsanpassade arbeten.  Detta har varit en viktig reform både ur ett mänskligt och ekonomiskt perspektiv. Dock kvarstår mycket arbete med systemet eftersom en del människor fortfarande hamnat i kläm mellan de olika ersättningssystem.

Vad har då de rödgröna för åtgärder eller alternativ till Alliansens politik om man lyssnar på vad som sades i debatten? Inte mycket egentligen. Man tvingas mer eller mindre godta jobskatteavdraget samtidigt som man menar att det är ett hot mot välfärden. Å ena sidan kritiserar man skattesänkningarna, som främst varit riktade mot låg och medelinkomsttagare, men samtidigt godtar man dem. Om detta beror på ren valtaktik, där man inte vågar gå till val på att höja skatten med 1300 kr per månad för en låginkomsttagare, eller på bristande logisk slutledningsförmåga kvarstår.

En annan kritik som de rödgröna slår hårt på är reformeringen av sjukförsäkringssystemet. Kritiken riktar sig dock inte på att Alliansen fått bukt med de skenande sjukförsäkringarna vilket skapat stora underskott i välfärden. Här om finns inte någon kritik från rödgrönt håll. Nej, kritiken riktar sig istället på enskilda fall där människor hamnat i kläm som trots sin sjukdom inte längre erhåller någon sjukersättning. Det handlar om människor utan arbetsförmåga som mot rådande regler ej längre erhåller någon sjukförsäkring och tvingas ställas till arbetsmarknadens förfogande eller vända sig till socialen. Detta menar de rödgröna är något som Alliansen medvetet valt, vilket är absurt. Vilket parti och vilken ideologi vill medvetet klämma åt sjuka människor? Hur många vill rösta på ett sådant parti? Och hur många vill vara medlemmar i ett sånt parti?

Det är intressant att analysera retoriken från de rödgröna. De rödgröna har knappt några visioner eller framtidstankar för Sverige. Om det beror på brist på ledarskap eller oenighet inom det rödgröna blocket låter jag vara osagt. Men i brist på egna visioner tvingas därför retoriken istället att fokusera på motståndarna. Och i brist på sakliga argument drar man till med känslomässiga argument. Detta syntes tydligt när det var dags för de rödgröna partiledarna att ställa egna frågor till statsminister Fredrik Reinfeldt ikväll. Lars Ohly, Mona Sahlin och Maria Wetterstrand ställde alla samma fråga där de lyfte fram enstaka människoöden som kommit i kläm i systemet. Reinfeldt gav tydligt besked. Sjuka människor som inte kan arbeta skall inte tvingas söka jobb utan skall ha en försörjning genom sjukförsäkringen enligt lagens regler. Reinfeldt erkände att vissa människor kommit i kläm i systemet, vilket människor även gjorde under den tid då socialdemokraterna regerade, men att det inte varit avsikten. Människor kommer i kläm i alla politiska system oavsett hur väl politikerna än menar.

En annan form av kritik som de rödgröna använt sig av, främst vänsterpartiet och socialdemokraterna, är att påstå att Alliansen egentligen har andra motiv. Mantrat som upprepas är att Alliansen har en dold agenda där välfärden skall nedmonteras. Alliansen vill egentligen utarma arbetarklassen i Sverige istället för att skapa jobb och ger dem mer pengar i plånboken. Alliansen vill egentligen montera ned vården istället för att öka antalet vårdcentraler i Sverige. Denna form av kritik är väldigt konstig och belyser egentligen bara bristen på saklig kritik. Det hade varit mer konstruktivt för de rödgröna att fokusera på sin egen politik.

Jag måste ändå säga att jag har stor respekt för Maria Wetterstrand. Hon är en duktig och skarp politiker. Hon försöker resonera sakligt och lyssnar på sina meningsmotståndare. Hon är också pragmatisk och inte så låst i sin ideologi. Hon vill väl. Men tyvärr spelar hon i fel lag. En röst på Miljöpartiet idag är en röst på Lars Ohly vilket är otänkbart.

För mig är det självklart att rösta på Alliansen. De har styrt Sverige med varsam hand genom en orolig och turbulent tid. Många reformer har genomförts för att skapa ett bättre Sverige. Allting har inte varit perfekt. Långt därifrån. Men huvuddelen har varit bra. Och många reformer återstår. Låt Sverige få fortsätta den ingångna vägen. Rösta på Alliansen på söndag.

Göran Persson som dragplåster?

Socialdemokraterna gör allt för att försöka vinna väljare nu under slutspurten. Desperationen är så stor att Mona Sahlin idag tagit draghjälp av både Ingvar Carlsson och Göran Persson. Men frågan är om dessa avdankade politiker verkligen tillför något? Var inte analysen vid förra valet att socialdemokraterna förlorade pga Göran Persson? Och skulle inte Mona Sahlin stå för förnyelse inom socialdemokratin? Men kanske är det rätt, det som Göran Persson sade i den där intervjun för Erik Fichtelius för många år sedan, att ”Hennes styrka är inte tänkandet”.

Vad hade då de två välmående gamla politkerna att tillföra i valspurten? Inte mycket om det som framkom i dagens Eko kvartifem är representativt för vad som sades på hela valmötet. Strategin var att hota med ett gammalt högerspöke vilket kan tyckas märkligt. Det är faktiskt Alliansen som har regeringsmakten idag och enligt opinonsmätningarna är Moderaterna det största partiet. Sverige har lyckats kämpa sig igenom kanske historiens värsta finansiella kris någonsin och kommer ut som en av Europas starkaste länder efter krisen. Att skrämma väljarna för att rösta på Alliansen känns inte så genomtänkt. Men det är klart, man kan inte begära att Ingvar Carlsson och Göran Persson ska vara up-to-date så här på ålderns höst. Det är faktiskt svårt att lära gamla hundar ny trick.

Mona Sahlin fortsatte också att säga att några hundralappar för den enskilde inte betyder så mycket och syftade på jobbskatteavdraget. Detta tycker jag visar ett enormt förakt för personer med låga löner där varje 100-lapp per månad gör en stor skillnad. Men det är fel att tala om några ”futtiga hundralappar” utan rätt är istället att prata om tusenlappar. Om Mona Sahlin fått sitta vid makten under de senaste fyra åren hade t ex en person som tjänar 18000 kr i bruttolön per månad inte fått 1300 kr mer i plånboken netto per månad. Räkna själv ut ditt nettotillskott på Jobskatteavdrag.

Det ska bli spännande att få rösta på söndag. Jag väljer att rösta KD som jag tycker står för en mycket bra och genomtänkt politik. Dessutom behöver Alliansens mindre partier extra stöd. Grunden för en bra välfärd börjar inte med bidragen, grunden för välfärden läggs genom en sund ekonomi där entrprenörskap och näringsliv ges bästa förutsättningar. Då har vi råd med en god välfärd i Sverige.

Hur som helst så lär Mona Sahlin få söka nytt jobb efter valet nu på söndag när Socialdemokraterna gör historiens sämsta riksdagsval någonsin.

Se andra relaterade inlägg;
SVT och socialdemokraterna
Rödgrön utrikespolitik en aning snurrig
Media missar poängen med Tobleronen

Papperstidningen har en fördel….

En iPad har många fördelar, men det finns någon enstaka nackdel…


Debatt om tro och vetenskap

På utbildningsradions hemsida (UR PLAY) finns en mycket intressant debatt om Tro och vetenskap. Medverkar gör den kristna Oxfordprofessorn och matematikern John Lennox samt Stefan Gustafsson från CredoAkademin. Ateisterna representeras av Christer Sturmark, ordförande i Humanisterna, och Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik. Debatten tar upp frågan om relationen mellan tro och vetenskap som ofta av ateisterna utmålas som en konflikt. Ateisterna vill nämligen hävda att det är mer förnuftigt och intellektuellt att inte tro på Gud. Ateisterna är enligt dem själva mer upplysta och intellektuella än troende människor som antingen är mentalt handikappade eller rent ut sagt illvilliga.

Men egentligen är det ingen konflikt mellan tro och vetenskap utan snarare en konflikt mellan två världsåskådningar, nämligen naturalism och teism. Den intressanta frågan är vilken av dessa två världsåskådningar som vetenskapen bäst stödjer. Var pekar bevisen? Se debatten där båda sidor får lägga fram sina argument.

Mitt eget intryck efter att ha sett debatten är att ateismens stora problem är att förklara hur någonting (universum) kan uppkomma ur absolut ingenting utan någon som helst anledning. Här famlar ateismen i mörker och hittar ingen trovärdig förklaring till universums uppkomst. Vidare har ateismens förespråkare mycket svårt att hantera problemet med de finkalibrerade naturkonstanterna eftersom slumpen omöjligt kan förklara detta. Under ovanstående debatt tas den så kallade multiuniversums hypotesen upp av ateisterna som en (bort)förklaring till naturkonstanterna. Men den om något är högst spekulativ och osannolik. John Polikinghorne, kvantteoretiker, förkastar bl a den teorin med följande resonemang:

Låt oss inte hymla med vad dessa spekulationer egentligen handlar om. Det handlar inte om fysik utan om metafysik i ordets strängaste bemärkelse. Det finns ingen rent vetenskaplig anledning att tro på en hel uppsättning universum. Det ligger i teorins natur att det inte går att veta någonting om dessa andra världar. En annan tänkbar förklaring som är minst lika intellekutellt aktningvärd – och som enligt min mening både är enklare och elegantare – är att denna värld ser ut som den gör därför att den är skapad av en Skapare som ville att den skulle vara sådan den är.

Jag kan även varmt rekommendera boken Guds dödgrävare – Har vetenskapen begravt Gud? av John Lennox som på ett mycket bra sätt tar sig an dessa frågor. Han tar på ett brutalt sätt död på exempelvis Richard Dawkins invändningar mot Gud i boken. Rekommenderas för både ateister och teister.

Se andra relaterade inlägg;
Big Bang – ett bevis för Guds existens?
Moraliska argument pekar på en Gud?
Arroganta ateister?

Jubla inte för tidigt!

Ordet målvaktstavla får en ny innebörd.

SVT och socialdemokraterna

Expressen skriver om ett högst märkligt sammanträffande i artiklarna ”Läkaren i SVT klar för Sahlin-kampanj” och ”Programledarna i krismöte i natt”. Samma person som SVT tar upp för att pressa Fredrik Reinfeldt, använder även socialdemokraterna i sin kampanj. Slump eller planerat? Oavsett vilket kastar ”sammanträffandet” en skugga över både SVT och Socialdemokraterna. Hur trovärdig är en person om denne aktivt används i socialdemokraternas kampanj? Han må vara hur sannlingsenlig som helst, men det ger inte intrycket av att det enbart är ”gubben på gatan” som slumpmässigt tagits upp som ett exempel för att grilla statsministern.

Även SvD skriver om detta på ”Lex Jörg kastar mörk skugga över SVT

Sex minuter före start för utfrågningen skickade Socialdemokraterna ut följande pressmeddelande med inbjudan till pressträff om Lex Jörg:

Inbjudan till pressträff med Mona Sahlin och Ylva Johansson om sjukförsäkringen
I morgon fredag presenterar partiledare Mona Sahlin och Ylva Johansson, välfärdspolitisk talesperson, Lex Jörg – ett förslag om förändringar i sjukförsäkring, t.ex. när det gäller deltidsarbetande som med nuvarande regler kan tvingas sluta sitt arbete helt efter att ha utförsäkrats.

Medverkar gör också överläkare Jörg Teichert, som efter att ha drabbats av en stroke inte längre kan arbeta heltid som läkare och som av Försäkringskassan blivit hänvisad att söka nytt jobb hos Samhall.

Uppenbarligen kände alltså S valstrateger till innehållet i Mats Knutsons och Anna Hedenmos frågebatteri. Hur har det gått till? Var det rent av S som planterat saken hos SVT? SVT:s trovärdighet sjunker som en sten.

Vad gäller överläkaren Jörg Teichert (som enligt Mona Sahlin är ett exempel på hur regeringens politik drabbat de svagaste) har Göran Fröjdh, på sin blogg Fröjdhpunktse, gjort ett intressant räkneövning på hur denne ”drabbats” av att inte få 25 procent i sjukförsäkring på sin 60.000 kronor lön. Det visar sig att överläkaren Teichert i själva verket tack vare jobbskatteavdraget får ut mer netto på sina 75 procent än om han fått 25 procent från försäkringskassan men ej fått del av jobbskatteavdraget. Intressant val av kandidat till sin kampanj som socialdemokraterna gjort.

Se andra relaterade inlägg;
Räkna ut hur mycket Anders Borg påverkat din plånbok

Snurrigt värre om rödgröna skatter

Gunnar Hökmark gör en klockren analys av de rödgrönas dilemma vad gäller de skattesänkningar som Alliansen genomfört. Man vågar inte gå till val på att höja skatterna och tvingas samtidigt tävla i skattesänkningar för pensionärer.

Så här ser de rödgrönas snurriga resonemang ut:

Det vill säga: skattesänkningar hotar välfärden men vi accepterar de skattesänkningar som redan har underminerat välfärden, och vi lägger på ytterligare skattesänkningar för att kompensera pensionärer för att arbetstagare fått lägre skatt som kompenserar för a-kassekostnader och belastningen av sociala avgifter som pensionärer inte har, samtidigt som vi höjer skatterna för unga som ska in på arbetsmarknaden och för alla som arbetar.

Läs hela Hökmarks inlägg på hans blogg.

%d bloggare gillar detta: