Arkiv | april 2011

Historiska bevis för Jesu uppståndelse?

Nu stundar långledighet för många svenskar. På skärtorsdagen har många endast jobbat halv dag och på långfredagen och på annandagen är det röda dagar i kalendern. Godis, ägg, påskharar och påskkärringar är det som förknippas med denna tid. Men varför firar vi egentligen påsk?

De flesta vet att det är en kristen högtid. Det man kanske inte vet är att det är kristendomens absolut viktigaste högtid eftersom allt står och faller med påsken. Den centrala läran i kristendom kretsar kring vad som hände under dessa dagar för snart 2000 år sedan. Därför är det intressant att titta lite närmare på Jesus nu under påsken.

Jesus en myt?
Många svenskar idag är i det närmaste analfabeter när det gäller kunskap om kristendomen. Vidare lever många i tron att Jesus bara är en myt bland många andra och att det inte ens är helt säkert om han verkligen har existerat. Historikerna idag är dock helt på det klara att Jesus verkligen har existerat. Vidare är majoriteten av de som forskar kring detta överens om ett antal fakta rörande Jesus som t ex  1) korsfästelsen och begravningen av Jesus, 2) den tomma graven, 3) vittnesbörden från flera människor som säger sig ha mött Jesus efter korsfästelsen och 4) att de första kristna verkligen trodde på och predikade att Jesus uppstått från de döda. Hur dessa fakta sedan skall förklaras eller tolkas råder det däremot delade meningar om.

Textkritik
Men hur kan vi överhuvudtaget veta något om sådant som utspelade sig under antiken? Det är här historieforskarnas arbete kommer in. De studerar bl a nertecknade skrifter och arkeologiska fynd och försöker utifrån dessa fakta dra slutsatser om vad som hänt. När det gäller Jesus finns väldigt många skrifter, både i och utanför de skrifter som finns i Nya testamentet. Jesus är dokumenterad i både kristna, judiska och romerska texter. Det är intressant att vi har mer information om Jesus än många andra viktiga och framstående personer från antiken, trots att Jesus var en ganska udda figur och endast verkade i offentligheten under 3 år. Viktigt att påpeka är också att dessa forskare inte hanterar texter från nya testamentet som heliga texter utan granskar texterna som vilket annat dokument som helst från antiken.

En annan sak som är viktig att komma ihåg när det gäller textkritik, är att det är tidsspannet mellan bevisen och de ursprungliga händelserna som är kritisk, inte tidsspannet mellan bevisen och nuet. Om tidsspannet mellan ursprungshändelsen och beviset är kort, spelar det ingen roll hur långt tillbaka i tiden detta sträcker sig. Goda bevis blir inte sämre på grund av tidens rand. Men om t ex tiden mellan en händelse och det första nedtecknade beviset är långt, finns risk för att händelserna utsättas för legendariska influenser och tillrättalägganden eftersom förstahands information och vittnen saknas som kan korrigera berättelsen. När det gäller de bibliska texterna kring Jesu död och uppståndelse är tidsspannet mellan händelserna och de nertecknade dokument extremt kort. Någon tid för mytbildning finns inte eftersom det oftast krävs mer än 100 till 200 år för att mytbildningen skall slå igenom.

Den tomma graven – ett historiskt faktum
Som jag tidigare nämnde är Jesu avrättning på korset och hans begravning väl dokumenterad och ansedd som ett historiskt faktum av forskarna. Idag finns ingen seriös forskare som tvivlar på detta. Detta historiska faktum styrker även att Jesu grav var tom på den tredje dagen. Hur då kanske du undrar? Om den historiska beskrivningen om Jesu död och begravning är korrekt, innebär detta att Jesu gravplats var vida känd i Jerusalem både för kristna och judar. Det innebär vidare att det vore omöjligt för en rörelse, som bygger sin lära på att Jesus uppstått från de döda, att utbreda sig i Jerusalem om graven inte var tom. Faktum är att motståndare till de första kristna själva medger att graven var tom eftersom de anger en alternativ förklaring till detta, nämligen att Jesu lärjungar stulit kroppen på natten. Detta är en del av den så kallade konspirationsteorin kring Jesu död och uppståndelse.

Hallucinationer?
Ett annat faktum som en majoritet av historikerna är överens om, är att flera människor efter Jesu död hade sett Jesus som uppstånden. Detta skedde vid ett flertal tillfällen för olika människor, både individer och i grupp. Detta förklaras av de sekulära forskarna som hallucinationer. Dock talar erfarenheter från psykologin emot detta eftersom hallucinationer extremt sällan sker i grupp. Hallucinationer sker istället individuellt och omfattar oftast bara ett sinne (mer sällan syn, än t ex känsla och hörsel) såvida inte droger är inblandade.

Vad är grunden till tron att Jesus har uppstått?
En annan intressant fråga som inställer sig är varifrån läran om Jesu uppståndelse kommer ifrån, om just inte ifrån att Jesus verkligen uppstod. Vi vet idag att lärjungarna verkligen trodde att Jesus hade uppstått och att uppståndelsen var ett centralt tema i deras förkunnelse. Varifrån kom denna lära eller teologi ifrån om Jesus inte uppstod? Någon kristendom fanns inte vid den tidpunkten som kunde ha influerat detta eftersom kristendom är född just på detta faktum. Någon sådan lära finns inte heller i judendomen. Enligt judarna skulle Messias upprätta ett rike på jorden här och nu. Messias skulle återta kung Davids tron (David från gamla testamentet). Ingenstans i gamla testamentet går det med tydlighet att utläsa att Messias skulle uppstå. Den uppståndelse som det talas om i gamla testamentet handlar alltid om uppståndelse vid tiden slut då alla rättfärdiga skulle uppstå.

Alternativa förklaringar
Detta är en mycket översiktlig beskrivning av de historiska bevis som finns kring Jesu död och uppståndelse. Till dessa fakta finns en rad olika förklaringar. Den tomma graven har förklaringar som att t ex lärjungarna stal kroppen, att kvinnorna på söndag morgon gick till fel grav, att Jesus enbart var skendöd och sedan kravlade sig upp ur graven och övertygade lärjungarna att han var uppstånden. En annan mer absurd förklaring är att Jesus hade en tvillingbror som hållit sig dold i kulisserna och sedan kommit fram när Jesus dött. Synerna av Jesus förklaras av hallucinationer.

De naturalistiska förklaringarna håller inte
Ingen av de naturalistiska förklaringarna kan dock på ett bra och tillförlitligt sätt förklara all data som finns kring de historiska bevisen. Hallucinationsteorin måste till exempel kombineras av att lärjungarna stal Jesu kropp från graven för att förklarar både den tomma graven och synerna. Konspirationsteorin har svårt att förklara hur varför de första kristna kunde gå i döden (martyskap pga förföljelser) får något som de visste var en lögn. Vidare blir det svårt att förklara varför även fiender eller skeptiker omvände sig om verkliga bevis saknades och allt enbart byggde på en lögn. Nej, den bästa förklaringen till all data är att det verkligen skedde såsom de första lärjungarna vittnar om, att Gud uppväckte Jesus från de döda.

Om det var länge sedan du läste något i bibeln (du kanske aldrig läst i bibeln) kan jag rekommendera dig att läsa kapitel 14-16 i Markusevangeliet som är det äldsta evangeliet som beskriver Jesu död och uppståndelse. Tänk även på hur avskalat och enkelt händelseförloppet beskrivs.

Om du vill läsa mer om t ex de alternativa förklaringarna till dessa fakta och varför de inte håller kan jag rekommendera artikeln  ”Evidence for the Resurrection of Christ

Glad Påsk!

Se andra relaterade inlägg;
Big Bang – ett bevis för Guds existens?
Moraliska argument pekar på en Gud?

Hundar som käkar på restaurang

En helt underbar hundfilm på YouTube som visar hur det ser ut när hundar käkar på restaurang…Måste ses!!!  

Mysgubben Dalai Lama?

Det skrevs för ovanlighetens skull ett antal kritiska artiklar om Dalai Lama i flertalet tidningar med anledning av hans Sverigebesök. Johannes Forssberg på Expressen går till attack mot Dalai Lama i artikeln ”Ingen mysgubbe”. Dalai Lama har enligt västerländsk och sekulär mening väldigt extrema åsikter. Hans åsikter om sexualitet, abort och orättvisor går stick i stäv med vad som är ”rätt” åsikter i Sverige.  Ändå omfamnas han oblygt av etablissemanget vilket är märkligt.  Om samma budskap istället framförs av t ex påven blir denne istället sågad vid fotknölarna.

Detsamma kan inte sägas om Dalai Lamas sexualmoral. Han anser att allt sex som inte syftar till reproduktion i grunden är syndigt. I liberala sammanhang brukar han påpeka att han ändå tycker att homosexuella är lika mycket värda. Det brukar hans progressiva beundrare ta som intäkt för att han nog är ganska tolerant ändå. När påven säger samma sak är tolkningen annorlunda.

Vidare kritiserar Forssberg buddismen som religion, vilket är ovanligt i svensk media som ofta inte har några problem med att förlöjliga eller kritisera kristendomen, men tassar på tå när andra religioner såsom islam eller buddism behandlas.

De politiska implikationerna av den här läran är givetvis brutala. De som utnyttjas och förtrycks bör hålla god min och vara snälla mot överheten så att de kanske får det lite bättre i nästa liv. Den som föds in i rikedom kan sträcka på ryggen, tacka sin själsliga godhet, och fnysa åt fattigfolket.

Varför är vi extremt kritiska mot kristendom i Sverige medan vi naivt och blåögt omfamnar österländsk filosofi och religion? Varför ska kristendom till varje pris förlöjligas och smutsas ner medan andra religioner som Buddism eller Islam inte får kritiseras? Är det samma rädsla som vi har för att t ex tillåta svenska flaggor på skolavslutningar? Lider vi av någon sorts extrem tolerans eller är vi helt enkelt rädda för att ha fel åsikt i landet som gjort konsensus till honnörsord?

The Next Three Days

Har precis sett filmen The Next Three Days med Russel Crowe och Elizabeth Banks. Filmen utspelar sig i Pittsburgh och handlar om familjen Brennan vars liv raseras när Lara Brennan arresteras och döms till fängelse för mord på sin chef. Kvar står pappa John med sonen Luke. Bevisen är överväldigande och allt pekar på att Lara verkligen mördat sin chef. Men hennes man John ger inte upp utan söker till varje pris finna ett sätt att rentvå sin älskade fru. Han prövar alla möjliga utvägar. Men när alla lagliga lösningar prövats utan framgång återstår bara en sak – ett fritagningsförsök. Men hur ska en vanlig hederlig medborgare utan vare sig kontakter, kunskaper eller kapital lyckas med en sådan uppgift? I TV-serier som Prison Break framstår ett fritagningsförsök som en enkel match, i alla fall om man heter Michel Scofield. I filmen The Next Three Days är vägen lite mer komplicerad och lite mer verklighetstrogen.

Sakta, sakta byggs handlingen upp i filmen. Och många gånger under filmen ställer man sig frågan om John Brennan verkligen skall försöka frita sin fru från fängelset? Ska han verkligen utsätta sin son för risken att förlora båda sina föräldrar? Borde han inte istället börja om på nytt? Den ensamstående mamman Nicole (spelad av vackra Olivia Wilde) är ju intresserad av honom. Och är Lara Brennan verkligen oskyldigt dömd?

Avslutningen på filmen är riktigt spännande. Då står allt står på spel. Mycket kan gå fel. Kostnaderna kan bli dramatiska och förödande. Jag har svårt att sitta still när jag ser avslutningen på filmen. Rekommenderar filmen varmt. Dock med varningen att det känns lite segt i mitten av filmen när allt ser så omöjligt ut.

%d bloggare gillar detta: