Det moraliska argumentet

Moral handlar som bekant om vad som är rätt och fel, om vad vi bör göra eller inte borde göra. Vi har alla en uppfattning om moralfrågor eftersom dessa både inskränker våra handlingar och uppfordrar oss till andra handlingar. Frågan är om det finns några objektiva moraliska fakta eller om detta bara är en sociobiologisk konstruktion? Finns objektiva moraliska fakta som är oberoende av vad vi tycker eller tänker om dem, eller är moralen något relativt och subjektivt?

Frågan om grunden för moralen hänger tätt ihop med vilken världsbild man omfamnar. Om världsbilden är ateistisk och sålunda utesluter Gud raseras grunden för en objektiv moral. Om världsbilden däremot är teistisk är grunden för moralen objektiv och har sin grund i Gud.

Ett starkt argument för Guds existens är enligt min mening det moraliska argumentet. Det visar nämligen med all tydlighet att om objektiva moraliska fakta finns, så finns Gud. Argumentet kan till en början se väldigt enkelt ut, men det debatteras inte desto mindre flitigt i den akademiska världen just på grund av dess kraftfullhet. Argumentet kan ställas upp i lite olika former, men här kommer den i en form som är lätt att ta till sig.

Argumentet lyder enligt följande;

1. Om Gud inte existerar, så existerar inte objektiva moraliska värden och förpliktelser.

2. Objektiva moraliska värden och förpliktelser existerar.

3. Därför existerar Gud.

Argumentet är logiskt sett hållbart. Om premisserna 1 och 2 i argumentet ovan stämmer, så innebär det med logisk nödvändighet att slutsatsen, ”Därför existerar Gud”, är sann. Det går alltså inte förneka slutsatsen om premisserna stämmer. Det innebär att om man inte håller med om slutsatsen i argumentet och vill behålla sin rationalitet så måste något av premisserna (1 eller 2) i argumentet raseras.  Och det är nu den intressanta diskussionen börjar. Men innan du gör några förhastade slutsatser så låt mig förklara premisserna lite närmare.

Premiss 1 – Om Gud inte existerar, så existerar inte objektiva värden och förpliktelser

Denna premiss är egentligen inte alls kontroversiell utan stämmer väl överens med den naturalistiska världsbilden. Vår uppfattning om moraliska värden och förpliktelser är något som genom århundraden formats fram av evolutionen och sociala villkor. Moralen är enligt detta synsätt en bieffekt eller produkt av evolutionen och kunde sett helt annorlunda ut om evolutionen tagit helt andra vägar. Grunden för vår moral är med andra ord inte något objektivt utan något relativt och subjektivt. Grunden för moralen kan inte vara objektiv i en värld utan Gud, eller för att citera Dostojevskij ”Om Gud inte existerar är allt tillåtet”. Att den ateistiska världsbilden inte kan försvara en objektiv moral är något som ateister såsom Fredrich Nietzsche, Michael Ruse, Jean-Paul Sartre och Bertrand Russel själva medger.

”Moral är enbart ett stöd för överlevnad och reproduktion.. all annan djupare mening är illusorisk”  – Micheal Ruse

Jag vill reda ut några eventuella missförstånd som kan uppstå när grunden för moralen diskuteras. Jag säger inte att man måste tro på Gud för att handla moraliskt riktigt. Jag säger inte heller att man måste tro på Gud för att kunna skilja på moraliska och omoraliska handlingar. Jag säger inte heller att gudstroende människor handlar moraliskt bättre än ateister. Det jag är ute efter är vilken världsbild, den ateistiska eller den teistiska, som bäst förklarar grunden till en objektiv moral. Det jag menar är att tro på Gud inte är nödvändig för objektiv moral, utan att Gud är nödvändig för en objektiv moral. Men finare ord skulle man kunna uttrycka att jag skriver om moralisk ontologi och inte om moralisk epistemologi.

Presmiss 2 – Objektiva moraliska värden och förpliktelser existerar

Vår erfarenhet och vår uppfattning säger oss att det finns moraliska fakta. De flesta människor anser t ex att incest, våldtäkt eller pedofili moraliskt sett är förkastligt och fel. Dessa handlingar kan aldrig vara acceptabla oavsett omständigheter. Vi vet intuitivt att detta är fel och något ont. Om vi nu litar och accepterar vad våra fem sinnen säger oss om världen runtomkring utan att för den skull misstro dem, varför ska vi misstro vad vår moraliska erfarenhet säger om att vissa handlingar är objektivt sett goda eller onda? Att det sedan finns ett fåtal människor som vars moraliska kompass inte fungerar, betyder inte att vi andra behöver misstro vår moraliska uppfattning. En person som säger att det är moraliskt rätt att våldta barn har lika fel som en person som säger att ”2+2=5”.

De flesta människor kanske vid första anblick säger sig tro att moralen är något relativt, att det egentligen inte finns något rätt eller fel, att allt enbart är ett arv från sociobiologiska betingelser. Men när de reflekterar kring detta djupare och tittar på konkreta frågeställningar så medger de flesta att objektiva moraliska fakta faktiskt existerar. Ta till exempel det här med änkebränning eller fotbindning. För även om det är accepterat i vissa delar av världen, så ändrar inte detta fakta om att änkebränning och fotbindning är moraliskt fel. Även om hela världen skulle praktisera änkebränning eller fotbindning så känner de flesta människor intuitivt att detta är moraliskt sett fel. Men utifrån synen att vår moraliska uppfattningar istället utvecklats genom evolutionen så är det omöjligt att döma andra civilisationers moraluppfattning. För vad är det som i så fall säger att vår uppfattning är rätt kontra andra samhällens uppfattning om moral?

Invändning mot objektiva moraliska värden och förpliktelser

En invändning som ibland kastas fram mot att det finns objektiva moraliska fakta är att vi inte kan lita på vår moraliska erfarenhet. Enligt den relativa synen på moral så har ju den utvecklats genom evolution och sociala villkor. Därmed finns inga objektiva moraliska värden och förpliktelser. Men denna form av argumenterande är ett tankefel som kallas för genetiskt argumentationsfel eller genetiskt felslut (genetic fallacy). Ett genetiskt felslut försöker ogiltigförklara en tes eller åsikt genom att visa hur den personen började tro på den tesen eller synen. Men den sociobiologiska invändningen påverkar inte sanningen om vår moraliska uppfattning. Om ett synsätt eller tro är sann eller inte påverkas inte av hur man kommit fram till det synsättet eller tron. Sanningshalten i ett synsätt eller åsikt är oberoende av hur man kom fram till den åsikten. Vad den sociobiologiska invändningen som bäst bevisar är att vår uppfattning om objektiva moraliska fakta gravis har förbättrats. Men om moraliska fakta gradvis upptäcks så undergräver detta inte dess objektiva existens lika lite som att en ofullkomlig syn på den fysiska värden undergräver den fysiska världens existens.

Ett annat fel med invändningen är också att den förutsätter att ateismen är sann, det som den försöker bevisa. Följden av den synen är också förödande. Om vår vår moraliska uppfattning har utvecklats av evolutionen så kan vi inte lita på den. Evolutionen är nämligen inte inriktad på sanningen utan enbart på överlevnad. Vår moraliska uppfattning har därmed utvalts på grund av dess överlevnadsvärden och inte på grund av dess sanning. Alltså har vår moraliska uppfattning ingenting med sanningen att göra utan enbart med sådant som gynnat människosläktets överlevnad. Vi kan därmed inte lita på vår moraliska erfarenhet eftersom den inte har med sanning att göra. Men detta betyder i så fall även att vår övriga kunskap är ett resultat av evolution och sociala betingelser, vilket leder till skepsis mot all kunskap. Därmed vederlägger den evolutionära synen sig själv, eftersom den synen i sig självt är en produkt av sociobiologiska betingelser som inte har något med sanningen att göra.

Slutsats av premiss 1 och 2

Enligt argumentationen ovan så är det rimligt att tro att premisserna 1 och 2 är korrekta.

1. Om Gud inte existerar, så existerar inte objektiva moraliska värden och förpliktelser.

2. Objektiva moraliska värden och förpliktelser existerar.

Detta leder till den logiska slutsatsen att Gud därför måste existera. Det moraliska argumentet tillsammans med det kosmologiska argumentet och mysteriet med naturkonstanterna ger mycket starka rationella skäl för att tro på Gud. Tron på Gud är inte en blind tro utan något som istället är rationellt och logiskt.

Se andra relaterade inlägg:
Moraliska argument pekar på en Gud?
Big bang – ett bevis för Guds existens?
Debatt om tro och vetenskap

Etiketter:, , , ,

4 svar till “Det moraliska argumentet”

 1. Henrik Svensson säger :

  Premiss 1 håller inte. Jag utgår från att du känner till Eutyfrons dilemma: Hur kan någonting vara objektivt gott om det är (subjektivt) bestämt av Gud? Dessutom kan man lika gärna tänka sig – då vi redan är inne på Platon – att alla moraliska sanningar existerar i något slags idévärld, och detta kan man också föreställa sig existera utan en medveten Gud som dess upphov. Man kan också tänka sig att en osynlig enhörning ligger bakom, eller att ett flygande spaghettimonster definierat den objektiva moralen. Du behöver redovisa vilka premisser du utgår från för att kunna formulera premiss 1. Värt att nämna är att jag här inte försöker raljera, jag menar att det ingår en mängd implicita antaganden i den första premissen, och dessa är på intet sätt självklara. Om du frågar mig.

  • ostmannen säger :

   Tack för dina mycket värdefulla kommentarer. Insåg att mitt svar blev lite för långt för att ta in bland kommentarerna, varför jag gjort ett eget inlägg av detta i min blogg. Må gott!

 2. Thomas Fridén säger :

  Intressant inlägg och du verkar ha tänkt en hel del kring olika rationnella argument. Man bör även fundera kring tankar om en absolut sanning eller om allt är relativt. Jag anser att det bör finnas en absolut sanning, tänker exempelvis på gravitationskraften. Alltså att den är sann oavsett vilken syn man har pga att man vetenskapligt kan bevisa detta. Man bör även kunna lägga in epistemologiska och fenomologiska tankesätt där man exempelvis borde kunna få in samvetet eller Guds existens som en absolut sanning.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: