Står tron i konflikt med rationalitet?

Det finns många som felaktigt anser att tro och rationalitet är varandras motpoler. Enligt dem är tro något som handlar om det vi inte vet något om, medan rationalitet är det vi använder för att få verklig kunskap om saker och ting. Tro är ett önsketänkande som vi gör i avsaknad av bevis och fakta, en blind tro. Är man däremot rationell så tror man inget, utan vet hur saker och ting ligger till.

Denna syn bygger på en missuppfattning om vad tro och rationalitet egentligen handlar om och hur dessa samspelar med varandra. Rationalitet handlar om att utvärdera argument för ett visst synsätt och att logiskt försöka se om det finns tillräckligt goda skäl för att tro på dess sanningshalt. Rationalitet är att resonera, tänka logiskt och metodiskt med andra ord.

Hur beskriver man då bäst tron? För det första så måste det finnas ett objekt för tron. Man kan ha tro på en sak (t. ex. en stol), en person (t. ex. en förälder, en politiker eller Gud) eller på att ett påstående som ”Stockholm är Sveriges huvudstad” är sant. För det andra måste tron ha ett innehåll som beskriver vad man tror om objektet eller vad tron på objektet innebär. Låt mig ge ett exempel om en stol. Stolen är objektet för min tro och innehållet i min tro är att ”stolen kommer att hålla för min kroppsvikt”. Men fortfarande räcker inte detta för att beskriva vad tro är. Den tredje beståndsdelen av tron handlar om att agera i förtröstan utifrån sin tro och övertygelse. I exemplet om stolen innebär det att du tryggt sätter dig i stolen. Dessa tre komponenter – objektet för tron, innebörden av tron, och agerandet utifrån tron – beskriver vad tro är.

Tro handlar om alltså om tillit och förtroende. Men hur får vi då tro? Tron grundas alltid på kunskap. Det är på grundval av vår kunskap om stolar, föräldrar, arbetskollegor, politiker eller Gud som vi tror eller misstror dessa. Även om någons tro är missriktad och felaktig så baserar den personen sin tro på vad de själva tror sig veta eller ha kunskap om. Ingen förmår sig att tro något som strider mot deras egen kunskap.

En intressant detalj i sammanhanget är att definitionen av kunskap inom epistemologin är ”sann rättfärdigad tro” eller ”trosföreställningar som är sanna och som vi har goda skäl att tro på”. Vi ser alltså att kunskap inbegriper tro. Utan tro, ingen kunskap. Tror gör man alltså inte bara i kyrkan som vissa säger.

Det finns alltså ingen konflikt mellan tro och rationalitet. Snarare arbetar förståndet och tron hand i hand. Vår rationalitet utvärderar om något eller någon är förtroendeingivande och sant, därefter litar vi att vissa saker är korrekta och sanna i ljuset av vår rationalitet. Motsatsen till tro är inte rationalitet. Motsatsen till tro är otro eller brist på tro. Motsatsen till rationalitet är irrationalitet, inte tro. Det är alltså möjligt att ha en rationell och förnuftig tro, på samma sätt som det är möjligt att ha en irrationell och oförnuftig tro.

Etiketter:, , , ,

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: