Etikettarkiv | abort

Överlevde abort

Det var inte meningen att Gianna Jessen skulle födas den 6 april 1977. Meningen var att hon skulle dö genom en abort. En abort som genomfördes i den 30:e veckan (7 och en halv månad). Men mot alla odds överlevde hon aborten, dock med skador från aborten såsom cerebral pares (CP).  Gianna Jessens berättelse är omskakande eftersom hennes livsöde berör liv och död. Hör hennes berättelse när hon framför den på Queen’s Hall, Parlament House i Australien den 8 september 2008.

Artiklar om Gianna Jessen;
Wikipedia – Gianna Jessen
Artikel i The Telegraph den 4 december 2005
Artikel BBC News den 6 december 2005

Se andra relaterade inlägg;
Har alla människor ett okränkbart värde?
Komplicerade frågor om människovärdet

Har alla människor ett okränkbart värde?

Läste ett mycket intressant inlägg av Nasrin Sjögren som heter ”Den motvillige abortmotståndaren”. Den tar upp en mycket infekterad fråga där människor många gånger intar en känslomässig hållning, nämligen i frågan om abort. Nasrin Sjögrens inlägg är avväpnande och tvingar läsaren till vissa slutsatser om man omfamnar människovärdeprincipen.

Först om min syn. Min inställning till abort har alltid varit lite kluven och okonsekvent. Jag har sett aborter som ett nödvändigt ont fenomen i samhället. Ett problem som vi tyvärr måste leva med i vårt samhälle. Samtidigt vet vi alla idag att en abort inte handlar om en liten cellklump, utan om en riktig människa, om än i miniatyr och i full utveckling. Jag har aldrig köpt vissa feministers argument som menar att ett foster är en del av moderns kropp. Argumentet är rent nonsens, i alla fall för de som inte sovit sig igenom biologilektionerna i skolan eller själva varit med om en graviditet.

Nasrin Sjögren ställer upp två premisser i sin text, nämligen;

  1. Alla människor har samma värde och rätt till liv. Oavsett begåvning, social ställning, ålder, handikapp, inkomst, etnicite eller någon annan faktor så har alla människor ett okränkbart människovärde. Kriteriet för för att kvala in här är att man är just människa.
  2. Livet börjar vid befruktningen.

Den tvingande logiska slutsatsen, om premisserna 1 och 2 är sanna, blir att en abort kränker människovärdeprincipen. Det innebär att många argument för fri abort faller platt till marken. Endast där moderns liv är i fara kan abort vara en lösning om premiss 1 och 2 är sanna.

Så min fråga blir då – Är alla människor lika mycket värda och vad får det för konsekvenser  för din inställning till abort.

Komplicerade frågor om människovärdet

The Telegraph rapporterade här om dagen om hur ett aborterat barn upptäcktes vara vid liv nästan ett dygn efter aborten. Det var sjukhusprästen Antonio Martello, vid sjukhuset i Rossano i södra Italien, som upptäckte att barnet var vid liv när han i sin prästtjänst gått för att be för de döda på bårhuset. Han fann att bebisen, som var inlindat i ett lakan, rörde sig och andades. Prästen slog larm direkt och läkare tog omedelbart barnet till neonatala specialistenheten på Cosenza sjukhuset. Barnets liv gick dock inte att rädda utan dog ett dygn senare. Nu utreder polisen fallet som misstänkt mord eftersom läkarna enligt lag är skyldiga att försöka rädda barnets liv om det överlever en abort. Bakgrunden till aborten var att man vid en fosterdiagnostik funnit att barnet hade läpp- och gomspalt, en åkomma som idag kan opereras med plastkirurgi med gott resultat.

Historien är tragisk och bisarr på många sätt. Ena stunden gör läkarna något helt lagligt när de försöker abortera ett 22 veckor gammalt foster med läpp- och gomspalt. När barnet sedan överlever aborten, men ändå lämnas att dö, då begår läkarna ett lagbrott eftersom barnet helt plötsligt skyddas av samma rättigheter som du och jag.

Tuve Skånberg sammanfattar i en gästkommentar i Världen Idag;

Vem ska vi ställa till ansvar för att ett barn dog övergivet i ett bårhus? Att det skedde i Italien och inte i Sverige gör ingen skillnad. Ska en ung mor ställas till ansvar för ett val som hon kanske är ensam och utlämnad i, kanske utan att ens veta vad en gomspaltsoperation innebär? Är pappan inte medansvarig? Om läkarna är ansvariga får den rättsliga utredningen visa. Är lagstiftarna ansvariga, som stiftar lagar som medger abort så sent att barnets liv kan räddas utanför moderlivet? Eller att abort får utföras för en åkomma som gomspalt?
När lagstiftningen om fri abort antogs var det med argumentet att ”Nöd bryter lag”. Här visar det sig i stället att lagen skapar nöd. För alla inblandade.

Vad som med rätta är upprörande och värt att ställa till ansvar är den människosyn som ligger bakom den tragiska händelsen. När ett människoliv kan släckas därför att människan inte är helt perfekt står vi alla i tur. Ingen är perfekt vare sig i funktion eller utseende. När vår människosyn medger att andra inte får leva för att de har handikapp eller skönhetsfel är vi inte på ett sluttande plan. Vi har redan fallit.

%d bloggare gillar detta: