Etikettarkiv | Gaza

Gazas tårar

Har precis sett färdigt dokumentären Gazas tårar på SVT av Vibeke Lökkeberg. Den är extremt plågsam att se, eftersom den så naket och påträngande visar krigets ofattbara lidande och fasor.  Det finns inga ord för det lidande och sorg som inryms i filmen. Jag gråter när jag ser filmen och det gör ont i mig att se hur barnen drabbas. Jag lider med föräldrarna som mist sina barn. Lidandet och ångesten är kompakt. Sorgen är bottenlös.

Den andra känslan jag får när jag ser filmen, är att den är extremt exploaterande. Offrens blod ska säljas dyrt. Filmen vill visa så mycket blod och lidande som möjligt utan minsta möjliga hänsyn till offren. Som tittare känns det som man tränger sig på för att få en skymt av deras ofattbara lidande och ångest. Till och med en av de filmade mammorna med sitt lilla barn gråter ut på sjukhuset ”Varför måste de filma oss?”.

Det positiva med Gazas tårar är att den väcker oss ur vår dvala där livet bara handlar om nöjen, rekreation och självförverkligande. Livet är inte bara lek, det är på blodigt allvar och människor lider. Medan vi bekymrar oss för att hitta nya saker för att fördriva tiden med, kämpar andra människor för sitt liv. Det kunde varit tvärtom.

Det negativa med Gazas tårar är att den enbart visar en sida av lidandet och konflikten, vilket demoniserar en part i konflikten, Israel. Ingenting nämns om vad som ledde fram till konflikten eller vilka övergrepp som Hamas gjort. Inga bilder på lidande barn i Ashkelon eller Sderot visas. Gazas tårar får därför en smak av propaganda över sig eftersom opartiskhet och objektivitet går förlorad.

Lars Adaktusson skriver i Metro om Gazas tårar;

Filmen är ett hopklipp av sekvenser från kriget 2008-2009 mellan Israel och Hamas – döda, lemlästade och föräldralösa palestinska barn exploateras på ett sätt som kanske aldrig skett tidigare. Resultatet blir en brutal studie i mänskligt lidande, ett propagandanummer utan minsta ansats till helhet där Hamas regisserar och där den terrorstämplade gruppens eget ansvar för självmordsdåd och attacker mot civila förbigås med tystnad.

Att producera film enbart i syfte att sprida hat för med sig stort ansvar; det gör det också att visa sådan film. Skulle SVT ha sänt filmen om huvudpersonerna inte hade varit de förtvivlade barnen i Gaza – utan de i södra Israel?

Jag rekommenderar dig ändå att se Gazas tårar. Men tänk på att du bara ser en sida av bilden och att båda parter i ett kring begår övergrepp som är oförlåtliga.

Andra bloggar om Gazas tårar;
Anna Ekström – Om Gazas tårar 

Se andra relaterade inlägg;
FN ger Israel rätt mot Ship To Gaza
Fakta om Ship To Gaza aktionen
Gardellparadoxen? 

FN ger Israel rätt mot Ship To Gaza

En FN-rapport slår nu fast att Israel hade rätten att stoppa Ship To Gaza på internationellt vatten den 31 maj 2010. Bordningen slutade i en tragedi då nio besättningsmän på det turkiska fartyget Mavi Marmara dog. För detta fick Israel massiv kritik och många så kallade experter menade att Israel inte hade någon rätt att stoppa fartygen. All skuld lades även ensidigt på Israel till en början. Jag skrev den 7 juni om aktionen och försökte nyansera den massiva kritik som Israel fick utstå i pressen då.

När nu en FN-kommission ger Israel rätt vad gäller sjöblockaden så är svensk media oroväckande tyst. Dick Erixon skriver på sin blogg;

Ja, jag har från början hävdat ståndpunkten att Israels ingripande var inom folkrättens ramar. Landet har nämligen rätt att, i syfte att skydda sig mot militära angrepp, upprätthålla en blockad mot vapenleveranser till terrororganisationen Hamas. Detta får ske på internationellt vatten.

Förra sommaren hävdade alla tidningar och medieredaktioner att Israel bröt mot folkrätten. Nu när det framkommer att de alla hade fel, tiger man om sin uppenbart felaktiga rapportering.

Varför klarar inte svenska medier av att vara balanserade i fråga om Israel? Vad är det som är så speciellt med Israels invånare som gör att man inte ger dem en rättvis rapportering?

Se relaterade inlägg;
Fakta om Ship to Gaza aktionen
Skuld åligger även Ship To Gaza
Mörka krafter finansierar Ship To Gaza

Se andra inlägg;
FN: Israel hade rätt att stopp Ship to Gaza av Dick Erixon
Nyttig läsning för nyttiga idioter av Claes Arvidsson på Svd
Turkiet och Israel i diplomatisk fejd,DN

Fakta om Ship to Gaza aktionen

För en vecka sedan kom knapphändiga nyheter om att Israel attackerat fredsaktivister i fartygskonvojen ”Ship to Gaza”. Uppgifter om att 9 personer på ett av fartygen skjutits av Israelisk militär fick media och politiker att direkt i kraftiga ordalag fördöma Israel, trots bristen på information. Utrikesminister Carl Bildt var snabb att använda ord som ”övervåld” om Israels agerande. Israel anklagades mer eller mindre för en massaker på fredsälskande aktivister.

Efter hand som mer information och bevis blivit tillgängliga under den gångna veckan har bilden av vad som hänt klarnat mer och mer. Bevisen och videoklippen har dock emottagits med viss skepsis från vissa håll eftersom de så brutalt motsäger den första versionen som kablades ut över världen.

Jag måste säga att jag är förvånad över den ensidiga och naiva rapporteringen som präglat media under den gångna veckan. Vidare är jag också skrämd över den aggressivitet och hat som många uttryckt mot Israel.

Som när det gäller allt som händer i Mellanöstern är det viktigt att grundligt sätta sig in i händelserna för att man ska kunna förstå vad som händer och varför. Nedan redovisar jag några punkter som jag inte tycker kommit fram i media i tillräcklig omfattning.

  1. Gaza styrs idag av Hamas som av EU och USA klassificeras som terroristorganisation. Hamas långsiktliga mål är att utplåna Israel och fördriva den judiska befolkningen. Hamas har under många år avfyrat tusentals Quassam-rakater mot civila mål i södra Israel. Därför bevakar Israel och Egypten gränsövergångarna in i Gaza så att inga vapen eller ammunition kan smugglas in till Hamas. För mer info om Hamas se Wikipedia.
  2. Det förs dagligen in mångdubbelt mer förnödenheter in i Gaza än vad Ship To Gaza hade med sig, genom de etablerade gränskontroller som FN, EU och Israel använder sig av. Genom dessa gränskontroller erbjuds även invånare i Gaza läkarvård i Israel. Om syftet med Ship to Gaza varit humanitär fanns redan öppna gränskontroller. Men det är uppenbart att syftet istället var politisk, att bryta blockaden, vilket inte gynnar befolkningen i Gaza utan istället Hamas.
  3. Ship To Gaza konvojen blev tidigt informerade om att Israel inte skulle tillåta någon båt passera blockaden eftersom Israel och Hamas befinner sig i krig. Gång på gång erbjöds de istället att åka till Ashdod för att därifrån få fram sina hjälpsändningar till invånarna i Gaza. Men Ship To Gaza tackade nej. Även detta visar tydligt att aktionen var politiskt motiverad, inte humanitär.
  4. Tre av skeppen i konvojen, bl a Mavi Marmara, var helt finansierade av IHH, en radikal turkisk islamist organisation med kopplingar till Hamas och al-Qaida. Målet för IHH, enligt deras egna uttalanden, var att provocera Israel till dödligt våld.  Se Turkiska islamister ser attacken som en seger (DN).
  5. Israeliska soldater möttes inte av några fredsaktivister som gjorde passivt motstånd på fartyget Mavi Marmara. Tvärtom var aktivisterna på båten aggressiva och beväpnade med järnrör, knivar, brandbomber och slangbellor. De första israeliska soldaterna som firades ned från helikoptrar beväpnade med paint-ball-gevär (vanligt vapen vid olagliga demonstrationer ) blev brutalt misshandlade av aktivisterna. Först när soldaternas liv var i fara gav befälhavaren för operationen order om att handeldvapen fick användas. Dessa uppgifter bekräftas av ett flertal videoklipp på nätet (finns på bloggen), vapenfynden på båten och vittnesuppgifter från aktivisterna.
  6. Vissa har menat att Israel inte hade någon rätt att borda skeppen på internationellt vatten. Men under veckan har flera jurister, bl a Alan Dershowitz vid Harvard, trätt fram som hävdat att aktionen att stoppa konvojen på internationellt vatten var helt lagligt.  Se Israel agerade helt enligt internationell rätt.
  7. Intressant att notera är att arrangörerna bakom Ships To Gaza inte på något sätt har tagit avstånd från Hamas. Man säger sig varken vara för eller mot. Vidare har man inte heller på något sätt uttryckt någon nyans av fredsvilja, försoning eller ens vilja att förstå varför det finns en blockad av Gaza, och varför denna upprätthålles av Israel. Istället utmålas Israel som något ont.

Slutsatsen är följande;
Israel hade ingenting på att vinna på en blodig utgång av ingripandet mot Ship To Gaza, tvärtom. Målet var att stoppa fartygen så fredligt som möjligt. Den israeliska armen hade säkert räknat med visst motstånd eftersom IHH var inblandat varför ingripandet grundligt dokumenterats genom videoinspelning. Detta var Israels ess i skjortärmen.

Ship to Gaza hade en tydlig politisk agenda maskerad i form av ett humanitärt bistånd. Målet var att locka fram en provokation från Israel. Hur de svenska aktivisterna kunde vara så aningslösa och liera sig med islamister är däremot en gåta.

Kritiken mot Israel förs i ett oroväckande högt tonläge vilket tyvärr underblåser antisemitiska vindar i vårt samhälle. Hatet mot Israel har helt plötsligt blivit rumsrent och legitimt. Varför detta ensidiga hat?

Gunnar Högmark, moderat EU-parlamentariker, skriver bl a på sin blogg om det blinda hatet mot Israel.

Den israeliska regeringens agerande förändrar inte det faktum att Israel är en demokrati, där agerandet nu kommer att analyseras och där ansvariga får ta ansvaret. Men aktivisterna vill något annat, de vill att deras tolkning av det inträffade ska sätta bilden av Israel samtidigt som de väljer att bortse från den samhällssyn som präglar Hamas. Aldrig har jag hört dem ta avstånd från Hamas hat och hot om våld, men vi har under de senaste dagarna hört Ships to Gaza utveckla sitt hat mot Israel. Det är förunderligt att i en region fyllt av så mycket brutalt förtryck väljer de att hata det land som tillåter det fria ordet, olika livsstilar, olika religioner, politiska partier och lika rättigheter för män och kvinnor liksom för varje medborgare att i fria val rösta.

Se andra bloggar om Ship to Gaza aktionen;
Fred i Mellanöstern
Hellströms Okultiverade Tanketrädgård
Dick Erixon – Stick tillbaka till Auschwitz

Passivt motstånd?

Filmen är från det turkiska skeppet, Mavi Marmara, som ingick i Ship To Gaza aktionen och visar hur de ”fredliga aktivisterna” förberedde sig för bordningen. Fredliga aktivister som bara använder sig av passivt motstånd när det bordas av Israeliska styrkor? Döm själv.

Ovan visas även en film där det framgår hur Israeliska soldater först försökte borda skeppet med båt.

%d bloggare gillar detta: