Tag Archive | Jesus

Varför jag är en kristen av David Wood

Den f.d. ateisten David Wood berättar om varför han lämnade ateismen och överlät sig till Jesus Kristus. Läs mer om David Wood på hans blogg Acts17.net

Annonser

Varför ska jag bry mig om Gud?

Jag bryr mig inte

Varför ska jag bry mig om vad ni religiösa människor tror på? Varför ödsla tid och energi på att fundera på frågor om Gud eller Jesus? Ni får gärna tro på detta, men jag bryr mig inte.  Gud och Jesus är irrelevant för mig. Jag har fullt upp med att leva mitt liv och orkar inte bry mig

Det här är en inställning som en del människor tyvärr ger uttryck för. De säger inte att de är ateister eller agnostiker, utan att de helt enkelt inte bryr sig. Man skulle kunna kalla inställningen för apateism (apati = likgiltighet, teism = tro på Gud) . Det är egentligen inget riktigt ställningstagande eller sanningsanspråk och kan därför varken vara sant eller falskt. Apateism hävdar inget utan är en psykologisk inställning till Gud och religion.  Kanske har du den inställningen till frågan om Guds existens? Du kanske inte kan se varför det är meningsfullt att ens fundera på frågorna. Om du tror att frågan om Guds existens inte är meningsfull, hävdar jag att du inte kan ha reflekterat eller tänkt tillräckligt djupt och kritiskt i ämnet och därför inte ser vilka konsekvenser frågan har om Gud verkligen finns.

Jag hävdar att frågan om Guds existens är ett av de absolut viktigaste frågorna som varje människa förr eller senare måste sätt sig in i, eftersom den frågan påverkar allt. Till och med de flesta hårdnackade ateister håller med om att, OM Gud existerar så har det en väsentlig betydelse för deras liv. Att säga att man inte bryr sig om Gudsfrågan eftersom kristendomen eller Jesus är irrelevant är inte så klyftigt. Självklart är kristendomen helt irrelevant och meningslös om den inte är sann. Men att hävda att den är irrelevant även om kristendomen är sann är högst ologiskt.

Jag tror egentligen att apateism – inställningen att man är likgiltig inför frågan om Gud finns eller inte – är ett uttryck för en lat ateism i den mening att man inte orkar eller ids ta ställning i frågorna. Man bryr sig inte eftersom man ändå inte tror att Gud finns och därför inte orkar engagera sig i frågan.

Låt mig ge några punkter om vilka konsekvenser Gudsfrågan har om kristendomen är sann;

1. Om kristendomen är sann, så finns det en mening med ditt liv. Om det inte finns en Gud, utan hela universum är ett slump eller ett lyckligt misstag, då är du en bieffekt eller parantes i universums livscykel utan någon som helst betydelse. Ditt liv har ingen mening utan är endast en transportsträcka mot slutet, döden. Men om kristendomen är sann så är ditt liv inte en slump.

2. Om kristendomen är sann, så finns det objektiva moraliska värden och förpliktelser för ditt liv. Men om Gud inte finns så finns det inga objektiva moraliska värden eller förpliktelser. Dina eller samhällets moraliska uppfattningar blir då endast smakfrågor som präglats av evolutionens gång och historia, och därmed inget uttryck för objektiva fakta. Ingen kan då säga att förintelsen under Nazityskland eller massakern på Utöya objektivt sett är moraliskt fel och förkastligt. Alla vet vi att det är fel, men vi saknar då grunden till att hävda varför det objektivt är moraliskt fel. Det finns inte heller några objektiva förpliktelser i en ateistisk värld. Alla moraliska uppmaningar blir endast etikettsfrågor och inget objektivt. Men om kristendomen är sann så finns det saker som är objektivt moraliskt rätt och objektivt moraliskt fel, samt att det finns moraliska förpliktelser eller krav.

3. Om kristendomen är sann, så finns det hopp om befrielse från vårt begränsade liv, från lidande, åldrande och död. Om kristendom är sann så tar livet inte slut vid graven. Det finns ett hopp om upprättelse, rättvisa och evig lycka. Men om ateismen är sann möter alla samma öde – oavsett om vi levt som Adolf Hitler eller Moder Teresa. Det har ingen betydelse om du utför en massaker på Utöya eller engagerar dig i socialt hjälparbete, alla väntar samma öde och ingen finns efter graven som kan skipa rättvisa. Livet handlar bara om att överleva och maximera njutningen, för sen är det slut. Men om kristendomen är sann väntar Skaparen efter graven, som kan skipa rättvisa och fördöma övertrampen och ge evig lycka och tröst åt dem som sökt Gud.

4. Om kristendomen är sann, så finns det förlåtelse för allt i ditt liv. Om ateismen är sann finns ingen förlåtelse eller försoning för dig. Det finns inget att förlåta eller att försona eftersom dina och mina moraliska oförätter eller felsteg egentligen inte finns. Vi tvingas själva bära våra skuldkänslor och skammen när vi gör fel. Vi kan endast försöka påtala för oss själva att skuldkänslorna och skammen inte finns på riktigt eftersom det egentligen inte finns något som är rätt eller fel. Men om kristendomen är sann då finns det förlåtelse. Då finns det en uppstånden Jesus som burit skammen och felstegen, en uppstånden frälsare som ger frid och hopp.

5. Om kristendomen är sann, så kan du ha en personlig relation med Gud och hopp om evig lycka. Om kristendomen är sann behöver du inte leva ensam. Då kan du få en relation med universums Skapare mitt i din vardag. Du kan leva ditt liv med en förvissning om att Gud alltid är med dig oavsett vilka törnar och stormar som tornar upp i ditt liv. Du kan vara trygg och glad över att du hittat hem. Men om kristendom inte är sann, om Gud inte finns så är du begränsad av dina egna resurser. Du är din egen lyckas smed som är utlämnad åt livets hårda stötar utan förhoppning om ett liv bortom graven.

Som du ser har det stor påverkan om Gud finns. Jag uppmanar dig därför att sätta in dig i frågan eftersom det är ett av livets absolut viktigaste frågor att finna svar på.

Se även andra relaterade inlägg;
Big Bang – ett bevis för Guds existens?
Allt som börjar existera har en orsak, även universum
Historiska bevis för Jesu uppståndelse?
Richard Dawkins illusion avslöjas (video)

 

Brian Welch om Jesus

Brian Welch, fd medlem i metalbandet Korn, berättar om sitt möte med Jesus.

Historiska bevis för Jesu uppståndelse?

Nu stundar långledighet för många svenskar. På skärtorsdagen har många endast jobbat halv dag och på långfredagen och på annandagen är det röda dagar i kalendern. Godis, ägg, påskharar och påskkärringar är det som förknippas med denna tid. Men varför firar vi egentligen påsk?

De flesta vet att det är en kristen högtid. Det man kanske inte vet är att det är kristendomens absolut viktigaste högtid eftersom allt står och faller med påsken. Den centrala läran i kristendom kretsar kring vad som hände under dessa dagar för snart 2000 år sedan. Därför är det intressant att titta lite närmare på Jesus nu under påsken.

Jesus en myt?
Många svenskar idag är i det närmaste analfabeter när det gäller kunskap om kristendomen. Vidare lever många i tron att Jesus bara är en myt bland många andra och att det inte ens är helt säkert om han verkligen har existerat. Historikerna idag är dock helt på det klara att Jesus verkligen har existerat. Vidare är majoriteten av de som forskar kring detta överens om ett antal fakta rörande Jesus som t ex  1) korsfästelsen och begravningen av Jesus, 2) den tomma graven, 3) vittnesbörden från flera människor som säger sig ha mött Jesus efter korsfästelsen och 4) att de första kristna verkligen trodde på och predikade att Jesus uppstått från de döda. Hur dessa fakta sedan skall förklaras eller tolkas råder det däremot delade meningar om.

Textkritik
Men hur kan vi överhuvudtaget veta något om sådant som utspelade sig under antiken? Det är här historieforskarnas arbete kommer in. De studerar bl a nertecknade skrifter och arkeologiska fynd och försöker utifrån dessa fakta dra slutsatser om vad som hänt. När det gäller Jesus finns väldigt många skrifter, både i och utanför de skrifter som finns i Nya testamentet. Jesus är dokumenterad i både kristna, judiska och romerska texter. Det är intressant att vi har mer information om Jesus än många andra viktiga och framstående personer från antiken, trots att Jesus var en ganska udda figur och endast verkade i offentligheten under 3 år. Viktigt att påpeka är också att dessa forskare inte hanterar texter från nya testamentet som heliga texter utan granskar texterna som vilket annat dokument som helst från antiken.

En annan sak som är viktig att komma ihåg när det gäller textkritik, är att det är tidsspannet mellan bevisen och de ursprungliga händelserna som är kritisk, inte tidsspannet mellan bevisen och nuet. Om tidsspannet mellan ursprungshändelsen och beviset är kort, spelar det ingen roll hur långt tillbaka i tiden detta sträcker sig. Goda bevis blir inte sämre på grund av tidens rand. Men om t ex tiden mellan en händelse och det första nedtecknade beviset är långt, finns risk för att händelserna utsättas för legendariska influenser och tillrättalägganden eftersom förstahands information och vittnen saknas som kan korrigera berättelsen. När det gäller de bibliska texterna kring Jesu död och uppståndelse är tidsspannet mellan händelserna och de nertecknade dokument extremt kort. Någon tid för mytbildning finns inte eftersom det oftast krävs mer än 100 till 200 år för att mytbildningen skall slå igenom.

Den tomma graven – ett historiskt faktum
Som jag tidigare nämnde är Jesu avrättning på korset och hans begravning väl dokumenterad och ansedd som ett historiskt faktum av forskarna. Idag finns ingen seriös forskare som tvivlar på detta. Detta historiska faktum styrker även att Jesu grav var tom på den tredje dagen. Hur då kanske du undrar? Om den historiska beskrivningen om Jesu död och begravning är korrekt, innebär detta att Jesu gravplats var vida känd i Jerusalem både för kristna och judar. Det innebär vidare att det vore omöjligt för en rörelse, som bygger sin lära på att Jesus uppstått från de döda, att utbreda sig i Jerusalem om graven inte var tom. Faktum är att motståndare till de första kristna själva medger att graven var tom eftersom de anger en alternativ förklaring till detta, nämligen att Jesu lärjungar stulit kroppen på natten. Detta är en del av den så kallade konspirationsteorin kring Jesu död och uppståndelse.

Hallucinationer?
Ett annat faktum som en majoritet av historikerna är överens om, är att flera människor efter Jesu död hade sett Jesus som uppstånden. Detta skedde vid ett flertal tillfällen för olika människor, både individer och i grupp. Detta förklaras av de sekulära forskarna som hallucinationer. Dock talar erfarenheter från psykologin emot detta eftersom hallucinationer extremt sällan sker i grupp. Hallucinationer sker istället individuellt och omfattar oftast bara ett sinne (mer sällan syn, än t ex känsla och hörsel) såvida inte droger är inblandade.

Vad är grunden till tron att Jesus har uppstått?
En annan intressant fråga som inställer sig är varifrån läran om Jesu uppståndelse kommer ifrån, om just inte ifrån att Jesus verkligen uppstod. Vi vet idag att lärjungarna verkligen trodde att Jesus hade uppstått och att uppståndelsen var ett centralt tema i deras förkunnelse. Varifrån kom denna lära eller teologi ifrån om Jesus inte uppstod? Någon kristendom fanns inte vid den tidpunkten som kunde ha influerat detta eftersom kristendom är född just på detta faktum. Någon sådan lära finns inte heller i judendomen. Enligt judarna skulle Messias upprätta ett rike på jorden här och nu. Messias skulle återta kung Davids tron (David från gamla testamentet). Ingenstans i gamla testamentet går det med tydlighet att utläsa att Messias skulle uppstå. Den uppståndelse som det talas om i gamla testamentet handlar alltid om uppståndelse vid tiden slut då alla rättfärdiga skulle uppstå.

Alternativa förklaringar
Detta är en mycket översiktlig beskrivning av de historiska bevis som finns kring Jesu död och uppståndelse. Till dessa fakta finns en rad olika förklaringar. Den tomma graven har förklaringar som att t ex lärjungarna stal kroppen, att kvinnorna på söndag morgon gick till fel grav, att Jesus enbart var skendöd och sedan kravlade sig upp ur graven och övertygade lärjungarna att han var uppstånden. En annan mer absurd förklaring är att Jesus hade en tvillingbror som hållit sig dold i kulisserna och sedan kommit fram när Jesus dött. Synerna av Jesus förklaras av hallucinationer.

De naturalistiska förklaringarna håller inte
Ingen av de naturalistiska förklaringarna kan dock på ett bra och tillförlitligt sätt förklara all data som finns kring de historiska bevisen. Hallucinationsteorin måste till exempel kombineras av att lärjungarna stal Jesu kropp från graven för att förklarar både den tomma graven och synerna. Konspirationsteorin har svårt att förklara hur varför de första kristna kunde gå i döden (martyskap pga förföljelser) får något som de visste var en lögn. Vidare blir det svårt att förklara varför även fiender eller skeptiker omvände sig om verkliga bevis saknades och allt enbart byggde på en lögn. Nej, den bästa förklaringen till all data är att det verkligen skedde såsom de första lärjungarna vittnar om, att Gud uppväckte Jesus från de döda.

Om det var länge sedan du läste något i bibeln (du kanske aldrig läst i bibeln) kan jag rekommendera dig att läsa kapitel 14-16 i Markusevangeliet som är det äldsta evangeliet som beskriver Jesu död och uppståndelse. Tänk även på hur avskalat och enkelt händelseförloppet beskrivs.

Om du vill läsa mer om t ex de alternativa förklaringarna till dessa fakta och varför de inte håller kan jag rekommendera artikeln  ”Evidence for the Resurrection of Christ

Glad Påsk!

Se andra relaterade inlägg;
Big Bang – ett bevis för Guds existens?
Moraliska argument pekar på en Gud?

Varför denna påsk egentligen?

Idag den 4 april 2010 är det påskdag (i alla fall i ca 30 minuter till). Påskdagen inträffar som bekant lite när som helst under mars eller april från år till år, närmare bestämt mellan den 22 mars och 25 april. Orsaken är att det vid ett kyrkomöte år 325 i Nicea bestämdes att påsk ska firas den första söndagen efter första fullmånen, efter vårdagjämningen.

Påsk är något som vi sekulariserade svenskar mer eller mindre glömt bort varför vi överhuvudtaget firar. Påsken med dess sköna lediga dagar blir ett tillfälle att umgås med familj och vänner, rensa i trägården, äta ägg och mängder med godis. Men frågan om varför vi överhuvudtaget har både fredag och måndag som röda dagar bryr vi oss mindre om.

Påskdagen är faktiskt den viktigaste högtiden i kristendomen, långt viktigare än Julen. Påskhögtiden firar att Jesus dog och sedan återuppstod från de döda vilket är centralt i kristendomen. Utan en uppstånden Jesus – ingen kristendom.

Den tomma graven, där Jesus begravdes på långfredagen men sedan var tom på söndagmorgonen, är väl bekräftad av historiska källor vilket förbryllat många ateister. Vart tog hans kropp vägen? Per Ewert utmanar idag på sin blogg till sina bloggläsare, främst sådana med invändningar mot den kristna tron, att komma med ett historiskt trovärdigt svar på frågan vad som egentligen hände med Jesu kropp efter begravningen.

Här kommer nu en utmaning till alla bloggläsare. Framför allt till dem som – ofta med en ganska kaxig ton – avfärdar den kristna tron: Presentera ett historiskt trovärdigt svar på frågan: Vad hände egentligen med Jesu kropp efter begravningen?

Kom ihåg att de ovanstående faktauppgifterna är en nödvändig grund för förståelsen av det som skedde, vad det nu var. De är väl belagda uppgifter som forskarvärlden står bakom, och som kräver en god förklaring. Den tomma graven accepteras även den av majoriteten av de forskare som inte tror på uppståndelsen!

Så, återigen: Vad hände med kroppen? Var och en är välkommen att presentera det man anser vara mest rimliga lösningsförslaget. För kom ihåg, om någon önskar att kristendomen ska falla, har vederbörande ansvaret att presentera en hållbar naturalistisk förklaring på detta mysterium. Annars kvarstår den häpnadsväckande, men faktiskt verkliga svaret: Han är sannerligen uppstånden!

%d bloggare gillar detta: