Tag Archive | Richard Dawkins

Richard Dawkins illusion avslöjas

Richard Dawkins antog som väntat inte utmaningen att försvara påståendena i sin bok ”Illusionen om Gud”. Dawkins menar som bekant att tron på Gud irrationell, barnslig och intellektuellt ohederlig. Men uppenbarligen är han inte beredd att engagera sig i en debatt på hög akademisk nivå.

Istället fick professor William Lane Craig hålla ett fördrag på 40 minuter där han bemöter Richard Dawkins argument från ”Illusionen om Gud”. William Lane Craig håller en mycket intressant föreläsning, där han bl. a. tar upp det kosmologiska argumentet, det moraliska argumentet, universums finjustering och det ontologiska argumentet. Han förklarar argumenten och ställer dem mot Dawkins argument. Därefter är det tre andra professorer som i sin tur bemöter William Lane Craigs argument. Hela föredraget modereras av den ateistiske professor Peter Millican. Helt klart ett mycket sevärt föredrag.

Jag förvånas hur ihåliga argument Richard Dawkins för fram i sin bok ”Illusionen om Gud”. Detta kastar ljus över varför han inte vågade ställa upp i den tänkta debatten. Men för ateismens skull kanske det var bästa så, att istället låta tre andra kompetenta professorer utmana Willam Lane Craig.

För mer material från William Lane Craigs turné i England, se bethinking.org/craig. Där finns många andra debatter, bl. a. den med Peter Millican.

Se andra relaterade inlägg;
Ateismens främsta profet Richard Dawkins fegar ut
Richard Dawkins utmanas
Fem tankefel hos ateister

Richard Dawkins utmanas

Jag har i ett tidigare inlägg skrivit om hur ateismens främsta affischnamn, Richard Dawkins, fått kalla fötter och vägrar möta William Lane Craig i en seriös debatt om de påstående som Dawkins gör i sina böcker och föreläsningar om Gud. Det som gör den här historien extra generande för Richard Dawkins är att hans agerande klingar väldigt illa med hans budskap, nämligen att teismen saknar rationella argument. Dawkins menar bl. a. att det är lika rationellt att tro på Gud som att tro på jultomten. Om detta vore sant så borde Richard Dawkins anta utmaningen med glädje och fullständigt krossa en av teismens främsta förespråkare, William Lane Craig, offentligt i en debatt. Nu blir istället Dawkins ett uttryck för ordspråket ”mycket snack, lite verkstad”.

Här är ett filmklipp från YouTube som visar historien om den tillsvidare uteblivna debatten mellan Richard Dawkins och William Lane Craig. Richard Dawkins har dock fortsatt möjlighet att anta utmaningen som äger rum i London i oktober 2011. Kommer Dawkins våga anta utmaningen?

Se andra relaterade inlägg;
Ateismens främsta profet Richard Dawkins fegar ut
Fem tankefel hos ateister
Arroganta ateister?

Ateismens främsta profet Richard Dawkins fegar ut

Biologen Richard Dawkins är en av ateismens främsta förespråkare och frontfigurer. Han har skrivit ett flertal böcker varav ”Illusionen om Gud”  (The God delusion) från 2006 är den mest kända. Budskapet som Dawkins trummar ut är att ateismen har förnuftet och rationalitet som grund medan teism (gudstro) baseras på okunskap, vidskepelse, oförnuft och blind tro. Tro är enbart för svaga människor utan intellekt.

Men detta är tydligen bara retorik. Richard Dawkins har vid ett flertal tillfällen blivit inbjuden till att medverka i debatter med professor William Lane Craig, filosof och teolog, men tackat nej vid alla tillfällen. Detta kastar onekligen en skugga över Dawkins trovärdighet. William Lane Craig är nämligen inte vem som helst i dessa sammanhang. Han är teismens främsta frontfigur när det gäller att försvara teismen och kristendomen med rationella argument. Han har med stor framgång debatterat med kända tungviktare bland ateister och liberalteologer såsom Sam Harris, Christopher Hitchens, Daniel Dennett, Gerd Lüdermann och John Dominic Crossan. Till och med en del ateister själva erkänner att Craig krossar de flesta ateister i sina debatter.

Att Dawkins kategoriskt tackar nej till en riktig debatt med William Lane Craig kan inte tolkas som något annat än feghet. Andra ateister har påpekat detta faktum vilket framgår av en artikel i The Telegraf.

Dr Daniel Came, filosof och ateist, från Worcester College i Oxford, skrev till honom (Richard Dawkins) och vädjade till honom att ompröva sitt beslut att vägra debattera Guds existens med professor Craig.

I ett brev till professor Dawkins,  skriver Dr Came: ”Frånvaron av en debatt med den främsta apologeten för kristen tro är en påfallande brist i ditt CV och tolkas naturligtvis som feghet från din sida.”

Nu ska det väl sägas att Richard Dawkins ingalunda är en stjärna bland ateisterna. Han är kanske den mest kända ateisten utanför den akademiska världen, men när det gäller tänkandet och logisk argumentation faller han tungt. Bristen på filosofisk bildning hos Dawkins är uppenbar i Illusionen om Gud. Boken innehåller ett flertal felaktigheter som många påpekat. I boken The Dawkins Delusion? sågar den f.d ateisten Allister McGrath sönder Dawkins resonemang på ett nästintill förnedrande sätt. Till och med andra ateister erkänner detta, Micheal Ruse säger bl a ”Illusionen om Gud gör mig generad över att vara ateist, och McGrath visar varför”.

Dawkins predikar att ateismen har argumenten och förnuftet på sin sida, men i praktiken erkänner han att ateismen saknar rationella argument genom att inte våga utmana teisten William Lane Craig. Det är tråkigt att vi fortsatt får vänta på debatten mellan Dawkins och Craig. Att vinna över ateismen på ”walk-over” är inte kul även om det visar hur starka argumenten för Gudstro i verkligheten är.

Länkar:
Artikeln ”Richard Dawkins accused of cowardice for refusing to debate existence of God” från The Telegraph.
Reasonable Faith with William Lane Craig

Se andra relaterade inlägg:
Fem tankefel hos ateister
Big Bang – ett bevis för Guds existens?
Debatt om tro och vetenskap

%d bloggare gillar detta: