Tag Archive | rödgröna

Punkt i debatten i SVT

Slutdebatten på SVT har nyss avslutats. Först vill jag vill ge en stor eloge till SVT som genomför sitt uppdrag på ett sakligt och professionellt sätt. För den som även såg debatten på TV4 igår blir skillnaden astronomisk. SVT genomförde debatten i ett sakligt och intelligent format medan TV4 försökte göra en show av debatten men misslyckades kapitalt. Skillnaden beror på att SVT tilltror sina tittare intelligens och mognad medan TV4 tror att tittarna egentligen inte är intresserade av politik utan endast vill ha något lättsmält och lätt-tuggat.

Men vad framkom i kvällens debatten? Det har länge varit klart för alla väljare att valet står mellan två block, inte mellan enskilda partier. Ett block, alliansen, talar om jobben och ekonomin. Det andra blocket, de rödgröna, försöker mest hitta brister i den nya linje som Sverige börjat vandra på sedan 2006.

Bakgrunden är att Alliansen genomfört ett stort antal reformer under sina fyra år vid makten. De har bl. a. gjort det mer lönsamt att arbeta och detta främst för dem med riktigt låga löner. Till exempel har en person med en bruttolön på 18000 kr per månad fått 1300 kr mer i plånboken varje månad tack vare jobbskatteavdraget. Detta har varit en viktig nyckel för att klara av den lågkonjunktur som hela världsekonomin drabbades av under hösten 2008. Jobskatteavdraget har ökat drivkraften att arbeta  och hållit uppe efterfrågan i samhället vilket förbättrat förutsättningar för en god tillväxt i ekonomin.

En annan reform som Alliansen genomfört avser sjukförsäkringssystemet. I ett system där människor på löpande band förtidspensionerandes i rask takt, vilket hotade andra viktiga verksamheter inom den offentliga sektorn, har Alliansen infört ett system där människor inte med automatik passiviseras och marginaliseras så fort man drabbats av långvarig sjukdom. Istället skall de människor som kan återgå till ett arbete erhålla rehabilitering och återfå arbetsanpassade arbeten.  Detta har varit en viktig reform både ur ett mänskligt och ekonomiskt perspektiv. Dock kvarstår mycket arbete med systemet eftersom en del människor fortfarande hamnat i kläm mellan de olika ersättningssystem.

Vad har då de rödgröna för åtgärder eller alternativ till Alliansens politik om man lyssnar på vad som sades i debatten? Inte mycket egentligen. Man tvingas mer eller mindre godta jobskatteavdraget samtidigt som man menar att det är ett hot mot välfärden. Å ena sidan kritiserar man skattesänkningarna, som främst varit riktade mot låg och medelinkomsttagare, men samtidigt godtar man dem. Om detta beror på ren valtaktik, där man inte vågar gå till val på att höja skatten med 1300 kr per månad för en låginkomsttagare, eller på bristande logisk slutledningsförmåga kvarstår.

En annan kritik som de rödgröna slår hårt på är reformeringen av sjukförsäkringssystemet. Kritiken riktar sig dock inte på att Alliansen fått bukt med de skenande sjukförsäkringarna vilket skapat stora underskott i välfärden. Här om finns inte någon kritik från rödgrönt håll. Nej, kritiken riktar sig istället på enskilda fall där människor hamnat i kläm som trots sin sjukdom inte längre erhåller någon sjukersättning. Det handlar om människor utan arbetsförmåga som mot rådande regler ej längre erhåller någon sjukförsäkring och tvingas ställas till arbetsmarknadens förfogande eller vända sig till socialen. Detta menar de rödgröna är något som Alliansen medvetet valt, vilket är absurt. Vilket parti och vilken ideologi vill medvetet klämma åt sjuka människor? Hur många vill rösta på ett sådant parti? Och hur många vill vara medlemmar i ett sånt parti?

Det är intressant att analysera retoriken från de rödgröna. De rödgröna har knappt några visioner eller framtidstankar för Sverige. Om det beror på brist på ledarskap eller oenighet inom det rödgröna blocket låter jag vara osagt. Men i brist på egna visioner tvingas därför retoriken istället att fokusera på motståndarna. Och i brist på sakliga argument drar man till med känslomässiga argument. Detta syntes tydligt när det var dags för de rödgröna partiledarna att ställa egna frågor till statsminister Fredrik Reinfeldt ikväll. Lars Ohly, Mona Sahlin och Maria Wetterstrand ställde alla samma fråga där de lyfte fram enstaka människoöden som kommit i kläm i systemet. Reinfeldt gav tydligt besked. Sjuka människor som inte kan arbeta skall inte tvingas söka jobb utan skall ha en försörjning genom sjukförsäkringen enligt lagens regler. Reinfeldt erkände att vissa människor kommit i kläm i systemet, vilket människor även gjorde under den tid då socialdemokraterna regerade, men att det inte varit avsikten. Människor kommer i kläm i alla politiska system oavsett hur väl politikerna än menar.

En annan form av kritik som de rödgröna använt sig av, främst vänsterpartiet och socialdemokraterna, är att påstå att Alliansen egentligen har andra motiv. Mantrat som upprepas är att Alliansen har en dold agenda där välfärden skall nedmonteras. Alliansen vill egentligen utarma arbetarklassen i Sverige istället för att skapa jobb och ger dem mer pengar i plånboken. Alliansen vill egentligen montera ned vården istället för att öka antalet vårdcentraler i Sverige. Denna form av kritik är väldigt konstig och belyser egentligen bara bristen på saklig kritik. Det hade varit mer konstruktivt för de rödgröna att fokusera på sin egen politik.

Jag måste ändå säga att jag har stor respekt för Maria Wetterstrand. Hon är en duktig och skarp politiker. Hon försöker resonera sakligt och lyssnar på sina meningsmotståndare. Hon är också pragmatisk och inte så låst i sin ideologi. Hon vill väl. Men tyvärr spelar hon i fel lag. En röst på Miljöpartiet idag är en röst på Lars Ohly vilket är otänkbart.

För mig är det självklart att rösta på Alliansen. De har styrt Sverige med varsam hand genom en orolig och turbulent tid. Många reformer har genomförts för att skapa ett bättre Sverige. Allting har inte varit perfekt. Långt därifrån. Men huvuddelen har varit bra. Och många reformer återstår. Låt Sverige få fortsätta den ingångna vägen. Rösta på Alliansen på söndag.

Annonser

Snurrigt värre om rödgröna skatter

Gunnar Hökmark gör en klockren analys av de rödgrönas dilemma vad gäller de skattesänkningar som Alliansen genomfört. Man vågar inte gå till val på att höja skatterna och tvingas samtidigt tävla i skattesänkningar för pensionärer.

Så här ser de rödgrönas snurriga resonemang ut:

Det vill säga: skattesänkningar hotar välfärden men vi accepterar de skattesänkningar som redan har underminerat välfärden, och vi lägger på ytterligare skattesänkningar för att kompensera pensionärer för att arbetstagare fått lägre skatt som kompenserar för a-kassekostnader och belastningen av sociala avgifter som pensionärer inte har, samtidigt som vi höjer skatterna för unga som ska in på arbetsmarknaden och för alla som arbetar.

Läs hela Hökmarks inlägg på hans blogg.

Rödgrön utrikespolitik en aning snurrig

Ena vecka står de rödgröna och presenterar åsikten att USA bör dra sig tillbaka från samtliga sina militärbaser runt om i världen. Vilket verkar ogenomtänkt.

Sedan åker Mona Sahlin till Afghanistan. När hon nu är tillbaka går hon omkring och mumlar om att Sveriges engagemang i Afghanistan är viktigt.

Man undrar vad som hände. Man undrar vad de andra rödgröna säger om det. Och man kan notera att den rödgröna utrikespolitiken är väldigt… vid. Och grund.

Henrik Alexandersson kommenterar den rödgröna röran på sin blogg.

Göran Hägglund om de rödgrönas matlagning

Gud bevare oss från en rödgrön valseger i höst… Göran Hägglunds metafor för de rödgröna är lysande, klockren och fylld av humor. Se och njut!

Vodpod videos no longer available.

Vänster är oseriös i jakten på makten

De rödgröna framstår mer och mer som oseriösa. De lovar vitt och brett om den ena miljardreformen efter den andra utan att överhuvudtaget fundera på kostnaderna. De tror att de kan vinna valet genom att lova mer välfärd än vad alliansregeringen redovisat.

Har Mona Sahlin, Lars Ohly och Maria Wetterstrand glömt av att världsekonomin är inne i den värsta konjunkturnedgången sedan 30-talet?  Har de inte förstått i vilken djup kris vissa av Europas andra länder som Grekland och Spanien befinner sig i idag? Antingen är en ansvarsfull ekonomisk politik en vit fläck för de rödgröna eller så är de helt enkelt så sugna på makten att ”det får bära eller brista” med den ekonomiska politiken.

Dick Erixon sammanfattar Mona Sahlins tal i Almedalen idag på opinionen.se

Eftersom hon inte talade om hur hon ska driva in alla de miljarder hon tänker dela ut i bidrag, framstår Socialdemokratin som ekonomiskt oansvarig. Det är en ganska ny profil. Den har Vänsterpartiet förut varit ensamma om.

Göran Persson sa ju en gång att ”den som är satt i skuld är inte fri”. Sahlins tal låg väldigt långt ifrån den bistra sanningen.

Jag hoppas verkligen att väljarna ser vidlyftigheten och valfläsket från de rödgröna som mer och mer agerar desperat i jakten på makten.

Universitetstvång återförs på yrkesprogrammen?

Göteborgs Posten skriver vad som händer inom skolpolitiken om de rödgröna vinner valet i höst – elever på yrkesförberedande program tvingas läsa mer teoretiska ämnen för att förbereda dem för universitetsstudier. Varför undrar man och varför inte kräva praktiska färdigheter hos dem som ska läsa till jurister eller ekonomer? Varför tvinga teoritrötta ungdomar som vill yrkesutbilda sig att läsa meningslöst teoriplugg?

Bland det bästa Alliansregeringen och utbildningsminister Jan Björklund (FP) gjort är att ta bort universitetstvånget från gymnasieskolan. Men blir det maktskifte i höst stoppas reformen. Då behålls kravet på att den som utbildar sig till byggnadsarbetare, undersköterska, bilmekaniker med mera även måste klara inträdeskraven till universitetet för att bli godkänd – som byggnadsarbetare, undersköterska, bilmekaniker …

Konstigt nog gäller inte det omvända – att den som vill plugga teori först måste visa att han kan mura rakt eller hitta felet på bilen genom att lyssna på motorn.

%d bloggare gillar detta: