Tag Archive | Ship to Gaza

FN ger Israel rätt mot Ship To Gaza

En FN-rapport slår nu fast att Israel hade rätten att stoppa Ship To Gaza på internationellt vatten den 31 maj 2010. Bordningen slutade i en tragedi då nio besättningsmän på det turkiska fartyget Mavi Marmara dog. För detta fick Israel massiv kritik och många så kallade experter menade att Israel inte hade någon rätt att stoppa fartygen. All skuld lades även ensidigt på Israel till en början. Jag skrev den 7 juni om aktionen och försökte nyansera den massiva kritik som Israel fick utstå i pressen då.

När nu en FN-kommission ger Israel rätt vad gäller sjöblockaden så är svensk media oroväckande tyst. Dick Erixon skriver på sin blogg;

Ja, jag har från början hävdat ståndpunkten att Israels ingripande var inom folkrättens ramar. Landet har nämligen rätt att, i syfte att skydda sig mot militära angrepp, upprätthålla en blockad mot vapenleveranser till terrororganisationen Hamas. Detta får ske på internationellt vatten.

Förra sommaren hävdade alla tidningar och medieredaktioner att Israel bröt mot folkrätten. Nu när det framkommer att de alla hade fel, tiger man om sin uppenbart felaktiga rapportering.

Varför klarar inte svenska medier av att vara balanserade i fråga om Israel? Vad är det som är så speciellt med Israels invånare som gör att man inte ger dem en rättvis rapportering?

Se relaterade inlägg;
Fakta om Ship to Gaza aktionen
Skuld åligger även Ship To Gaza
Mörka krafter finansierar Ship To Gaza

Se andra inlägg;
FN: Israel hade rätt att stopp Ship to Gaza av Dick Erixon
Nyttig läsning för nyttiga idioter av Claes Arvidsson på Svd
Turkiet och Israel i diplomatisk fejd,DN

Annonser

Mörka krafter finansierar Ship to Gaza

Nu kommer uppgifter att Ship to Gaza inte bara finansierats av IHH, en turkisk islamistisk organisation med kopplingar till Hamas och al-Qaida. En annan organisation som finansierat båtaktionen är Perdana Global Peace Organisation med säte i Malaysia. Organisationen leds av Malysias expresident Mahathir Mohamed som är en känd judehatare. Bl a har han sagt;

Européerna dödade sex av tolv miljoner judar, men i dag styr judarna världen genom ombud. De får andra att slåss och dö för dem. De uppfann socialism, kommunism, mänskliga rättigheter och demokrati så att det inte skulle gå att förfölja dem och för att åtnjuta jämlikhet.

Läs Patrik Öhbergs debattartikel ”Judehatande finansiär bakom Gazakonvojen” på DN där han riktar kritik mot Ship to Gaza som tydligen samarbetar med vem som helst. Kravet är tydligen att man hatar judar och Israel.

Fredsbåten?

Eric Allie om Ship to Gaza….

Skuld åligger även Ship To Gaza

Per Gudmundson skriver på SVD en intressant analys av den tragiska händelsen på Mavi Marmara som ledde till att nio personer omkom. Han gör bl a en parallel till kravallerna i Göteborg 2001.

Konfrontativt ickevåld lever som taktik i extremvänstern än i dag. Mot återhållsam svensk kravallpolis är det en tämligen säker metod. Men som Göteborg visade kan även uttalade ickevåldsaktioner spåra ur, på ett sätt som får svensk polis att plötsligt känna sig så trängd att tjänstevapnet dras.

Det räcker med att en enda länk i ickevåldskedjan brister.

Ship to Gaza kallar sig för humanitär biståndsverksamhet, men båtäventyrets syfte var att bryta Israels blockad mot det totalitära Hamas-styrda Gaza. Genom att åstadkomma en konfrontation skulle orättfärdigheten i demokratin Israel blottas.

Den mänskliga tragedi som följde bär Israel i huvudsak ansvar för, precis som vi skulle klandra svensk polis om den inte kunde hantera några demonstrerande slynglar i skumgummibyxor. Men bara i huvudsak.

Arrangören Ship to Gaza bär också ett ansvar. Att bege sig till en krigszon för att provocera fram en konfrontation är att jonglera med människoliv. Israeliska kustjägare är inte svensk kravallpolis, i synnerhet inte när de möts av en mobb beväpnad med järnrör och knivar.

Att medarrangören, den turkiska organisationen IHH, inte skulle hålla sig till konfrontativt ickevåld borde Ship to Gaza ha förstått. Organisationens kopplingar till terroriströrelserna Hamas och al Qaida är väl kända. Om nu inte filmklippen där IHH, inför avfärden från Cypern, skränade antisemitiska slagord räckte som indikation på vartåt det barkade.

Vodpod videos no longer available.

När Mavi Marmara lämnar hamnen i Istanbull skanderar folkmassorna ”Khaybar, Khaybar, ya yahoud..” en religiös uppmaning till krig mot alla judar, inspirerad av profeten Muhammeds massmord på judar i Khaybar år 629.

Per Gudmundson skriver vidare;

IHH ingår i den inflytelserika imamen Yusuf al-Qaradawis terrorlistade insamlingsorganisation Union of Good. Hans politiska mål är en gudsstat. Han har åtskilliga gånger legitimerat terrorhandlingar med sin religiösa tyngd. Hans inställning till judar är väl känd:

”Genom historien har Allah skickat folk att straffa dem för deras korruption. Den senaste bestraffningen utfördes av Hitler. Genom allt han gjorde – även om de överdrev på den punkten – lyckades han sätta dem på plats.”

”Detta var deras gudomliga bestraffning. Ske Allahs vilja blir det de rättrognas hand som får göra jobbet nästa gång.”

….

Att Gardell, som ju är syndikalist och därmed motståndare till parlamentarisk demokrati, har en grumlig syn på folkstyre må vara hänt. Det är han heller inte ensam om i Ship to Gaza, som har flera kända antidemokrater som affischnamn. Att aktivisterna i Ship to Gaza har haft svårt att dra gränsen mot de turkiska islamisterna är alltså begripligt.

Fakta om Ship to Gaza aktionen

För en vecka sedan kom knapphändiga nyheter om att Israel attackerat fredsaktivister i fartygskonvojen ”Ship to Gaza”. Uppgifter om att 9 personer på ett av fartygen skjutits av Israelisk militär fick media och politiker att direkt i kraftiga ordalag fördöma Israel, trots bristen på information. Utrikesminister Carl Bildt var snabb att använda ord som ”övervåld” om Israels agerande. Israel anklagades mer eller mindre för en massaker på fredsälskande aktivister.

Efter hand som mer information och bevis blivit tillgängliga under den gångna veckan har bilden av vad som hänt klarnat mer och mer. Bevisen och videoklippen har dock emottagits med viss skepsis från vissa håll eftersom de så brutalt motsäger den första versionen som kablades ut över världen.

Jag måste säga att jag är förvånad över den ensidiga och naiva rapporteringen som präglat media under den gångna veckan. Vidare är jag också skrämd över den aggressivitet och hat som många uttryckt mot Israel.

Som när det gäller allt som händer i Mellanöstern är det viktigt att grundligt sätta sig in i händelserna för att man ska kunna förstå vad som händer och varför. Nedan redovisar jag några punkter som jag inte tycker kommit fram i media i tillräcklig omfattning.

  1. Gaza styrs idag av Hamas som av EU och USA klassificeras som terroristorganisation. Hamas långsiktliga mål är att utplåna Israel och fördriva den judiska befolkningen. Hamas har under många år avfyrat tusentals Quassam-rakater mot civila mål i södra Israel. Därför bevakar Israel och Egypten gränsövergångarna in i Gaza så att inga vapen eller ammunition kan smugglas in till Hamas. För mer info om Hamas se Wikipedia.
  2. Det förs dagligen in mångdubbelt mer förnödenheter in i Gaza än vad Ship To Gaza hade med sig, genom de etablerade gränskontroller som FN, EU och Israel använder sig av. Genom dessa gränskontroller erbjuds även invånare i Gaza läkarvård i Israel. Om syftet med Ship to Gaza varit humanitär fanns redan öppna gränskontroller. Men det är uppenbart att syftet istället var politisk, att bryta blockaden, vilket inte gynnar befolkningen i Gaza utan istället Hamas.
  3. Ship To Gaza konvojen blev tidigt informerade om att Israel inte skulle tillåta någon båt passera blockaden eftersom Israel och Hamas befinner sig i krig. Gång på gång erbjöds de istället att åka till Ashdod för att därifrån få fram sina hjälpsändningar till invånarna i Gaza. Men Ship To Gaza tackade nej. Även detta visar tydligt att aktionen var politiskt motiverad, inte humanitär.
  4. Tre av skeppen i konvojen, bl a Mavi Marmara, var helt finansierade av IHH, en radikal turkisk islamist organisation med kopplingar till Hamas och al-Qaida. Målet för IHH, enligt deras egna uttalanden, var att provocera Israel till dödligt våld.  Se Turkiska islamister ser attacken som en seger (DN).
  5. Israeliska soldater möttes inte av några fredsaktivister som gjorde passivt motstånd på fartyget Mavi Marmara. Tvärtom var aktivisterna på båten aggressiva och beväpnade med järnrör, knivar, brandbomber och slangbellor. De första israeliska soldaterna som firades ned från helikoptrar beväpnade med paint-ball-gevär (vanligt vapen vid olagliga demonstrationer ) blev brutalt misshandlade av aktivisterna. Först när soldaternas liv var i fara gav befälhavaren för operationen order om att handeldvapen fick användas. Dessa uppgifter bekräftas av ett flertal videoklipp på nätet (finns på bloggen), vapenfynden på båten och vittnesuppgifter från aktivisterna.
  6. Vissa har menat att Israel inte hade någon rätt att borda skeppen på internationellt vatten. Men under veckan har flera jurister, bl a Alan Dershowitz vid Harvard, trätt fram som hävdat att aktionen att stoppa konvojen på internationellt vatten var helt lagligt.  Se Israel agerade helt enligt internationell rätt.
  7. Intressant att notera är att arrangörerna bakom Ships To Gaza inte på något sätt har tagit avstånd från Hamas. Man säger sig varken vara för eller mot. Vidare har man inte heller på något sätt uttryckt någon nyans av fredsvilja, försoning eller ens vilja att förstå varför det finns en blockad av Gaza, och varför denna upprätthålles av Israel. Istället utmålas Israel som något ont.

Slutsatsen är följande;
Israel hade ingenting på att vinna på en blodig utgång av ingripandet mot Ship To Gaza, tvärtom. Målet var att stoppa fartygen så fredligt som möjligt. Den israeliska armen hade säkert räknat med visst motstånd eftersom IHH var inblandat varför ingripandet grundligt dokumenterats genom videoinspelning. Detta var Israels ess i skjortärmen.

Ship to Gaza hade en tydlig politisk agenda maskerad i form av ett humanitärt bistånd. Målet var att locka fram en provokation från Israel. Hur de svenska aktivisterna kunde vara så aningslösa och liera sig med islamister är däremot en gåta.

Kritiken mot Israel förs i ett oroväckande högt tonläge vilket tyvärr underblåser antisemitiska vindar i vårt samhälle. Hatet mot Israel har helt plötsligt blivit rumsrent och legitimt. Varför detta ensidiga hat?

Gunnar Högmark, moderat EU-parlamentariker, skriver bl a på sin blogg om det blinda hatet mot Israel.

Den israeliska regeringens agerande förändrar inte det faktum att Israel är en demokrati, där agerandet nu kommer att analyseras och där ansvariga får ta ansvaret. Men aktivisterna vill något annat, de vill att deras tolkning av det inträffade ska sätta bilden av Israel samtidigt som de väljer att bortse från den samhällssyn som präglar Hamas. Aldrig har jag hört dem ta avstånd från Hamas hat och hot om våld, men vi har under de senaste dagarna hört Ships to Gaza utveckla sitt hat mot Israel. Det är förunderligt att i en region fyllt av så mycket brutalt förtryck väljer de att hata det land som tillåter det fria ordet, olika livsstilar, olika religioner, politiska partier och lika rättigheter för män och kvinnor liksom för varje medborgare att i fria val rösta.

Se andra bloggar om Ship to Gaza aktionen;
Fred i Mellanöstern
Hellströms Okultiverade Tanketrädgård
Dick Erixon – Stick tillbaka till Auschwitz

Passivt motstånd?

Filmen är från det turkiska skeppet, Mavi Marmara, som ingick i Ship To Gaza aktionen och visar hur de ”fredliga aktivisterna” förberedde sig för bordningen. Fredliga aktivister som bara använder sig av passivt motstånd när det bordas av Israeliska styrkor? Döm själv.

Ovan visas även en film där det framgår hur Israeliska soldater först försökte borda skeppet med båt.

Fredliga aktivister?

Det lär inte undgått någon om vad som hände utanför Gaza i måndags. Fartygskonvojen ”Ship To Gaza” bestående av sex fartyg från olika länder stoppades av Israelisk militär. Fem av fartygen stoppades lugnt och fredligt. Men när fartyget från Turkiet stoppades gick något väldigt snett vilket ledde till flera dödsfall. Och här går uppgifterna isär rejält. Och vad finns dokumenterat?

Enligt rörelsen bakom ”Ship To Gaza” överraskades de fredliga aktivisterna av hotfulla militärer rustade till tänderna med vapen. Dessa ska oprovocerat öppnat eld mot de fredliga aktivisterna.

Enligt Israel möttes soldaterna som firades ned från helikoptrar på det turkiska fartyget av oväntat våldsamt motstånd. Fredsaktivisterna var beväpnade med slagträn, järnrör, klubbor och knivar. Männen på fartyget övermannade och slogs vilt mot de ankommande soldaterna. De israeliska soldaterna var beväpnade med paintball-gevär, som används för att stoppa demonstrationer, och med pistoler med skarp ammunition.  Pistolerna fick enbart användas vid direkt livsfara.  Allt eftersom soldaterna landade på fartygsdäcket övermannades de och misshandlades. Det var först när en av soldaterna blev nedbrottad och fråntagen sin pistol som den israeliska befälhavaren gav soldaterna rätt att öppna eld för att få stopp på motståndet. Och the rest is history.

Nu är det faktiskt inte svårt att avgöra vilken sida som talar sanning om vad som gick snett på det turkiska skeppet eftersom hela operationen är väl dokumenterad. Händelserna har filmats på plats av Al Jazira-teamet, turkiskt TV-team, från aktivister och av den israeliska försvarsmakten samt översågs av en kameraman från nyhetsbyrån Reuters på det israeliska fartyget. Händelserna bekräftas även genom de erkännanden som aktivisterna själva har gjort offentligt om vilka vapen de använde.

Vodpod videos no longer available.

Vodpod videos no longer available.

Vodpod videos no longer available.

Andra filmer;
Film från det turkiska fartyget visar hur aktivisterna attackerar soldaterna – YLE.fi

%d bloggare gillar detta: