Etikettarkiv | skola

Universitetstvång återförs på yrkesprogrammen?

Göteborgs Posten skriver vad som händer inom skolpolitiken om de rödgröna vinner valet i höst – elever på yrkesförberedande program tvingas läsa mer teoretiska ämnen för att förbereda dem för universitetsstudier. Varför undrar man och varför inte kräva praktiska färdigheter hos dem som ska läsa till jurister eller ekonomer? Varför tvinga teoritrötta ungdomar som vill yrkesutbilda sig att läsa meningslöst teoriplugg?

Bland det bästa Alliansregeringen och utbildningsminister Jan Björklund (FP) gjort är att ta bort universitetstvånget från gymnasieskolan. Men blir det maktskifte i höst stoppas reformen. Då behålls kravet på att den som utbildar sig till byggnadsarbetare, undersköterska, bilmekaniker med mera även måste klara inträdeskraven till universitetet för att bli godkänd – som byggnadsarbetare, undersköterska, bilmekaniker …

Konstigt nog gäller inte det omvända – att den som vill plugga teori först måste visa att han kan mura rakt eller hitta felet på bilen genom att lyssna på motorn.

Vinstdrivande företag inom vård, omsorg och skola

Lyssnade på ett intressant inslag på P1:s program Studio Ett idag. En journalist vid namn Kent Werne har skrivit en artikel i vänstertidningen Ordfront Magasin som menar att det är ett problem att privata bolag verksamma inom vård, omsorg och skola gör vinster. Han menar att kapitalister skor sig på våra skattepengar genom att dessa privata bolag tar ut stora vinster från sina verksamheter istället för att återinvestera dem i verksamheten. Egentligen handlar det om att vänstern vill förbjuda alla privata initiativ på det här området. Thomas Idergard, från företaget Magnora som är huvudägare till Kunskapsskolan, representerade de privata aktörerna. Thomas Idergard hade dock bra motargument i debatten.

Jag förstår inte själv varför vissa har så stora problem med att företag inom just vård, omsorg och skola går med vinst. En sund verksamhet måste gå med vinst för att kunna utvecklas, expandera, göra både nyinvesteringar och underhållsinvesteringar och ackumulera vinster för att kunna möte sämre tider när verksamheten kanske går med underskott. Dessutom måste man skilja på vinst och vinstutdelning från en verksamhet eftersom all vinst inte automatiskt betalas ut till ägarna.

Även en vinstutdelning från en verksamhet måste anses helt naturlig. Innan ett företag kan köra igång sin verksamhet krävs resurser eller kapital, det vill säga pengar som grundarna eller ägarna stoppar in i verksamheten. Det måste vara helt rimligt att ägarna kan förvänta sig en avkastning på sina pengar på samma sätt som du förväntar dig avkastning på dina sparade kronor hos banken eller i dina fonder. Om man inte skulle tillåta avkastning på kapitalet inom en viss bransch kommer ingen vilja skjuta till sina pengar till verksamheten eftersom andra alternativa placeringar (inom andra företag eller värdepapper) ger högre avkastning. Dessutom är det förenat med stora risker att driva en verksamhet varför även mycket högre avkastning än t ex vanlig bankränta måste vara rimlig inom en verksamhet.

Jag tycker även att Thomas Idergard i debatten idag hade en bra poäng med varför Kent Werne inte granskat vad de privata byggbolagen som t ex NCC och Skanska, som anlitas för att bygga våra vägar med skattefinansierade medel, gör med vinsterna? Varför inte granska de privata företagen som tjänar pengar på alla läroböcker? Varför inte granska alla företag som säljer medicinsk utrustning till landstingen? Varför inte granska all upphandling överhuvudtaget som kommuner och landsting gör? Varför är det tabu med vinster inom just skolutbildningen, men accepterat inom läromedel och allt annat?

I undersökning efter undersökning visar det sig att friskolorna har bättre kvalitet på sin undervisning än t ex kommunala skolor. Varför då införa regler om vinst- och utdelningsförbud för de privata aktörerna? Vi medborgare får idag bättre service till en mindre kostnad genom skolpengen samtidigt som aktörerna tjänar pengar. Dessutom får vi större valfrihet och större utbud med de privata aktörerna. Vad är problemet?

Lyssna på inlägget på Studio Ett

%d bloggare gillar detta: