Tag Archive | vetenskap

Debatt om tro och vetenskap

På utbildningsradions hemsida (UR PLAY) finns en mycket intressant debatt om Tro och vetenskap. Medverkar gör den kristna Oxfordprofessorn och matematikern John Lennox samt Stefan Gustafsson från CredoAkademin. Ateisterna representeras av Christer Sturmark, ordförande i Humanisterna, och Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik. Debatten tar upp frågan om relationen mellan tro och vetenskap som ofta av ateisterna utmålas som en konflikt. Ateisterna vill nämligen hävda att det är mer förnuftigt och intellektuellt att inte tro på Gud. Ateisterna är enligt dem själva mer upplysta och intellektuella än troende människor som antingen är mentalt handikappade eller rent ut sagt illvilliga.

Men egentligen är det ingen konflikt mellan tro och vetenskap utan snarare en konflikt mellan två världsåskådningar, nämligen naturalism och teism. Den intressanta frågan är vilken av dessa två världsåskådningar som vetenskapen bäst stödjer. Var pekar bevisen? Se debatten där båda sidor får lägga fram sina argument.

Mitt eget intryck efter att ha sett debatten är att ateismens stora problem är att förklara hur någonting (universum) kan uppkomma ur absolut ingenting utan någon som helst anledning. Här famlar ateismen i mörker och hittar ingen trovärdig förklaring till universums uppkomst. Vidare har ateismens förespråkare mycket svårt att hantera problemet med de finkalibrerade naturkonstanterna eftersom slumpen omöjligt kan förklara detta. Under ovanstående debatt tas den så kallade multiuniversums hypotesen upp av ateisterna som en (bort)förklaring till naturkonstanterna. Men den om något är högst spekulativ och osannolik. John Polikinghorne, kvantteoretiker, förkastar bl a den teorin med följande resonemang:

Låt oss inte hymla med vad dessa spekulationer egentligen handlar om. Det handlar inte om fysik utan om metafysik i ordets strängaste bemärkelse. Det finns ingen rent vetenskaplig anledning att tro på en hel uppsättning universum. Det ligger i teorins natur att det inte går att veta någonting om dessa andra världar. En annan tänkbar förklaring som är minst lika intellekutellt aktningvärd – och som enligt min mening både är enklare och elegantare – är att denna värld ser ut som den gör därför att den är skapad av en Skapare som ville att den skulle vara sådan den är.

Jag kan även varmt rekommendera boken Guds dödgrävare – Har vetenskapen begravt Gud? av John Lennox som på ett mycket bra sätt tar sig an dessa frågor. Han tar på ett brutalt sätt död på exempelvis Richard Dawkins invändningar mot Gud i boken. Rekommenderas för både ateister och teister.

Se andra relaterade inlägg;
Big Bang – ett bevis för Guds existens?
Moraliska argument pekar på en Gud?
Arroganta ateister?

Arroganta ateister?

Följer regelbundet Johan Norbergs blogg ”Liberalism-Capitalism-Globalism”. Upptäckte honom i höstas när han medverkade i programmet Skavlan där han berättade om sin bok ”Den eviga matchen om lycka”. En bok som ligger på min önskelista att läsa så fort tiden räcker till, kanske kan det ske under semestern i sommar. Men med ett jobb som kräver mer än 40 timmar och ett svenssonliv med fru, barn, hund, bil och villa är det inte lätt att hinna med alla intressanta böcker som ges ut.

Den första april skrev Johan Norberg ett inlägg på sin blogg där han kommenterar sin väns, Mattias Svensson, plötsliga offentliga omvändelse. Mattias Svensson är för mig en helt okänd person, har aldrig tidigare varken hört, sett eller läst om honom. Men tydligen ska denne Svensson vara en fullfjädrad ateist som gillar att håna och förlöjliga troende människor i allmänhet och kristna i synnerhet.

Hur som helst, genom Johan Norbergs blogg klickar jag vidare till Mattias Svenssons blogg och läser hans ”trosbekännelse” och ”omvändelse”, som sedan visar sig vara ett dåligt aprilskämt.

Min reaktion på detta var att jag först blev glad å Mattias Svenssons vägar. Roligt att en och annan ateist finner Gud. Mattias skulle ju inte vara den första och främsta ateisten som finner Gud. Större ateister har ju under åren lopp accepterat tanken på en Gud (Antony Flew). Jag blev helt övertygad om att inlägget inte var ett första april skämt eftersom texten kändes genuin och skriven med viss vånda. Vånda eftersom det krävs stort mod att bryta med sitt gamla liv och helt plötsligt deklarerar att man tror på en Gud som det står skrivet om i en gammal bok.

Den andra reaktionen är över Johan Norbergs arroganta svar på sin blogg

Jag har många troende vänner och jag kan acceptera deras tro då den oftast kommer i formen av en nedärvd tro, mer tradition än mission, ett slags existentiellt ramverk. Jag ser det mer som ett olycksöde att ha förståelse inför än som något illasinnat. Men det är något helt annat när en person som mycket väl vet hur det ligger till och kommer från en rationell och ateistisk tankesfär medvetet väljer att fördunkla sitt omdöme och förkasta vetenskapen. En intelligent person beslutar sig plötsligt för att mitt i livet kringgå allt som sinnenas vittensbörd, logikens regler och tankens kraft visar, för att han vill ha en högre kraft som ska ge honom någon slags gemenskap och guida hans bandybollar rätt.

Det är obegripligt och jag kan inte se hur en sådan medveten flykt från förnuftet kan undvika att sprida sig till alla andra tankeområden. Hela Mattias tankevärld är besmittad och allt som ännu är friskt står nu under angrepp. ”Den minsta initiala avvikelsen från sanningen multipliceras sedan tusenfalt”, som Aristoteles uttryckte det, historiens visaste tänkare som Mattias nu förmodligen ser som en simpel hedning.

Jag  beundrar många gånger Johan Norberg för sin kunskap och insiktsfulla inlägg. Men inlägget ovan ger ett sådant uttryck för förakt och högmod som sällan uttrycks så klart och tydligt. Kanske är Johan Norberg helt ovetande om sin arrogans eller så är även föraktet och arrogansen ett aprilskämt? Men att på fullt allvar påstå och mena att troende människor är kunskapsfientliga och ointelligenta är häpnadsväckande. Det finns många framstående vetenskapsmän, både genom historien och i nutiden, som är gudstroende. Det arroganta inspelet  uttrycker även en stor okunskap hos Johan Norberg om vetenskapens kompetensområde och hur svårt det är att svara på ursprungsfrågorna. Men jag förstått att det är en lätt och komfortabel utväg för många ateister att utmåla meningsmotståndare (gudstroende människor) som okunniga och mindre vetande. Jag har svårt att respektera ateister med en sådan okunnig och högmodig inställning. Jag tycker det är vist om vissa  ateister tog till sig uttrycket ”bättre veta att man är troende än att tro att man är vetande”.

Jag rekommenderar både Johan Norberg och Mattias Svensson att läsa boken ”Vem tänder stjärnorna” av författaren Per Ewert som på ett tydligt sätt visar att frågan om tron på en skapare inte enkelt kan viftas bort med en ateistisk tro.

Glad påsk på er alla! Och glöm inte varför vi firar Påsk egentligen.

%d bloggare gillar detta: