Tag Archive | William Lane Craig

Debatt mellan William Lane Craig och Christopher Hitchens

Den 5 april 2009 hölls en debatt om Guds existens på Biola University mellan William Lane Craig och den numera bortgångne Christopher Hitchens. Debatten har visats mer än 1 miljon gånger på Youtube och är kanske en av de mest kända debatterna mellan en teist (gudstroende) och en ateist.

Debatten är sevärd på många sätt, även om jag tycker att Hitchens argument tyvärr är tunna och inte tacklar Dr Craigs argument för Guds existens. Dr Craig redovisar bl.a. det kosmologiska argumentet, de teleologiska argumentet, det moraliska argumentet och tre historiska fakta som stödjer hypotesen att Jesus uppstod från de döda. Många av dessa argument har jag tidigare skrivit om på bloggen här som du gärna får läsa mer här.

Det som var anmärkningsvärt i debatten är att Mr Hitchens kommer med väldigt få argument för sin hållning och världsbild. Han menar i likhet med många andra ateister att han knappt behöver argumentera för sin ”brist på tro Gud” på samma sätt som han inte behöver argumentera för att han inte tror på tomten och tandfen. Detta är tyvärr ett ganska vanligt retoriskt knep hos vissa ateister för att 1) förringa och idiotförklara tron på Gud genom att jämföra den med barnsliga fantasier och 2) slippa argumentera för sin egen världsbild (ateism). Men varför skall ateism vara utgångspunkten för debatten? I synnerhet när ateism och naturalism enligt dess förespråkare är så mycket mer rationell än teism? Det borde i så fall vara öppet mål för ateisten, eller? Men Hitchens faller till föga här i debatten och kommer med förvånansvärt få argument för sin ståndpunkt. Det man dock ska ge Hitchens en eloge för är att han humor och är en duktig retoriker. Men retorik och humor vinner inte en debatt, det måste vara innehållet och argumenten som är avgörande.

En annan sak som är lustigt, är hur Hitchens missförstår det moraliska argumentet. Det moraliska argumentet innebär att vi utan Gud saknar grund för moraliskt objektiva värden och förpliktelser. I en ateistisk värld förblir dessa moraliska värden och förpliktelser endast något relativt och fiktivt som skapats av evolutionens nyck. Moralen blir en subjektiv smaksak. Men istället för att ta sig an argumentet så pläderar Hitchens för att han minsann kan vara lika god som en teist. Men hallå!? Det är ju inte det som är frågan eller argumentet! Självklart kan vi alla vara goda och moraliska oavsett livsåskådning, politisk färg, kön, hudfärg eller favoritlag i Premier League. Hitchens missar hela poängen, men jag misstänker att han faktiskt gör det med flit eftersom Dr Craig  är så tydlig med argumentet och att det inte borde vara första gången Hitchens stöter på det här argumentet. Om du missar poängen så läs om det moraliska argumentet här.

Men hur som helst, se debatten och avgör själv vad du tycker.

Se andra relaterade inlägg;
Big Bang – ett bevis för Guds existens?
Allt som börjar existera har en orsak, även Universum.
Argument för ateism och kristendom (debatt mellan William Lane Craig och Alex Rosenberg)

Argument för teism och kristendom

Finns det några förnuftiga skäl för att tro på Gud eller är tron en blind tro mot bättre vetande? Kan man med intellektuell heder överhuvudtaget försvara teism eller den kristna tron? Är ateism och metafysisk naturalism den självklara utgångspunkten för livets alla frågor? Om detta intressanta ämne debatterade William Lane Craig och Alex Rosenberg den 1 februari 2013 på Purdue University, Indiana, USA.

Debatten är givande och ger en god översikt av argumenten för teism och kristendom. I sitt 20 minuter långa inledningstal hinner William Lane Craig presentera åtta argument för varför teism är mer förnuftigt än ateism och metafysisk naturalism. Alex Rosenberg har dock förvånansvärt få konkreta motargument och inleder sitt tal med personangrepp och auktoritetsargument. Dr Rosenberg säger att det är tjatigt att lyssna till dr Craig, eftersom han hört argumenten så många gånger förr och att dr Craig ständigt upprepar sig. Men om nu dr Rosenberg hört argumenten så många gånger infinner sig genast frågan varför dr Rosenberg inte kan argumentera mot dem på ett sakligt och förnuftigt sätt? Dr Rosenberg har ju haft alla chanser i världen att sätta sig in i dr Craigs argument och försöka föra dem i motbevis istället för att förfalla till billig retorik.

En av höjdpunkterna i debatten kommer ca 59 minuter in i debatten, när det är dags för dr Craigs andra tal. Dr Craig bemöter sakligt de få motargument som dr Rosenberg anfört i sitt inledningstal och övergår därefter till att citera från Rosenbergs bok ”The Atheist’s Guide to Reality” och visar hur absurd en värld utan Gud är. Det är mycket underhållande och Rosenberg blir beklämd av detta och tycker att detta inte hör till debatten.

Jag rekommenderar dig verkligen att se debatten. Speciellt om du lever i tron, att tro på Gud inte är intellektuellt försvarbar eller förnuftigt, och att ateism är förnuftigt.

Se andra relaterade inlägg;
Debatt mellan William Lane Craig och Peter Millican
Har Hawking eliminerat Gud?
Richard Dawkins illusion avslöjas

Debatt mellan William Lane Craig och Peter Millican

I höstas debatterade professor William Lane Craig och professor Peter Millican om ämnet ”Finns Gud?”. Debatten ägde rum på University of Birmingham och ingick i The Reasonable Faith Tour 2011. I debatten använder William Lane Craig det kosmologiska argumentet, universums finjustering, det moraliska argumentet, bevis för Jesu uppståndelse samt människors erfarenhet av Gud som argument för Guds existens. Craig menar dessa argument ger för handen att det är mer rationellt att tro på Guds existens än att inte tro på Guds existens. Dessa argument har professor Peter Millican svårt att bemöta i debatten. Millicans argument för ateism är mycket tunna och han klarar inte av att desarmera Cragis fem argument för tesim och kristendom. Jag måste ändå säga att Peter Millican är mycket duktigt och står upp förhållandevis bra mot William Lane Craig. Det finns otaliga ateister som blivit intellektuellt sågade vid fotknölarna när de försökt debattera frågan om Guds existens med Craig, något som även vissa ateister erkänner. Se debatten själv om du tvivlar på argumenten för Guds existens.

Se andra relaterade inlägg;
Har Hawking eliminerat Gud?
Richard Dawkins illusion avslöjas
Debatt om tro och vetenskap

Har Hawking eliminerat Gud?

William Lane Craig höll en mycket intressant föreläsning i Cambridge under The Reasonable Faith Tour i Storbritannien om Stephen Hawkings senaste bok Den stora planen, eller The Grand Design som den heter på engelska. Stephen Hawking har fått stora rubriker för sin bok eftersom han i den basunerar ut att naturvetenskapen numera bevisat att Gud inte finns. I boken, som Hawking skrivit tillsammans med Leonard Mlodinow, menar författarna att filosofer och teologer inte längre kan ge meningsfulla svara på livets viktigaste och grundläggande frågor, såsom ”Varifrån kommer vi?” och ”Varför finns det något överhuvudtaget, snarare än ingenting?”. Enligt dem har filosoferna inte hängt med i utvecklingen och istället ersatts av naturvetarna. Glömde jag föresten berätta att Hawking och Mlodinow inte är filosofiskt skolade utan enbart fysiker?

Föreläsningen Has Hawking Elimininated God? är på 1 timme och 40 minuter, och är uppdelad i tre delar. Först berättar William Lane Craig om författarnas fatala misstag om de metafysiska antaganden som görs i bokens första del. Författarna dödförklarar bl. a. filosofins kompetensområde genom egna filosofiska uttalanden i boken, vilket är motsägelsefullt och ologiskt. Efter en ganska grundlig sågning av författarnas bristande filosofikunskaper övergår dr Craig till att förklara den vetenskapliga modell om universums uppkomst som presenteras i boken. Modellen kan mycket väl vara sann och fastslår bl. a. att universum har en början, detta i likhet med den etablerade standardteorin om universums uppkomst, Big Bang. Men författarnas egna modell leder inte till de slutsatser om Guds dödförklarande som Hawking och Mlodinow så gärna önskar.

Därefter håller Rodney Holder (ca 31 minuter in i filmklippet) ett intressant föredrag om varför han inte håller med om slutsatserna i boken Den stora planen. Dr Rodney Holder är en härlig figur och ger stereotypen för professorer ett ansikte. Men stor inlevelse och lite irrande blick ger han en fantastiskt fin genomgång om varför argumenten i boken inte håller. Han ger bl. a. säkert en 5-6 argument om varför teorierna om multiversum inte kan förklara universums finjustering.

I den avslutande delen (ca 46 minuter in i filmklippet) får åskådarna ställa frågor till både William Lane Craig och Rodney Holder. Frågestunden är relativt lång. Frågorna spänner både högt och lågt, men är ganska typiska frågor som människor ofta har om universums ursprung och Gud. För dig som kanske inte är så insatt i dessa frågor är denna delen matnyttig.

Hela föreläsningen är sevärd och rekommenderas. Slutsatsen från den är att modellen, som Stephen Hawking och Leonard Mlodinow presenterar i sin bok, inte stödjer författarnas slutsatser om Guds dödförklarande. Tvärtom styrker den premisserna för Guds existens i det kosmologiska argumentet. Hawking har inte lyckats eliminera Gud.

Se andra relaterade inlägg;

Richard Dawkins illusion avslöjas

Richard Dawkins antog som väntat inte utmaningen att försvara påståendena i sin bok ”Illusionen om Gud”. Dawkins menar som bekant att tron på Gud irrationell, barnslig och intellektuellt ohederlig. Men uppenbarligen är han inte beredd att engagera sig i en debatt på hög akademisk nivå.

Istället fick professor William Lane Craig hålla ett fördrag på 40 minuter där han bemöter Richard Dawkins argument från ”Illusionen om Gud”. William Lane Craig håller en mycket intressant föreläsning, där han bl. a. tar upp det kosmologiska argumentet, det moraliska argumentet, universums finjustering och det ontologiska argumentet. Han förklarar argumenten och ställer dem mot Dawkins argument. Därefter är det tre andra professorer som i sin tur bemöter William Lane Craigs argument. Hela föredraget modereras av den ateistiske professor Peter Millican. Helt klart ett mycket sevärt föredrag.

Jag förvånas hur ihåliga argument Richard Dawkins för fram i sin bok ”Illusionen om Gud”. Detta kastar ljus över varför han inte vågade ställa upp i den tänkta debatten. Men för ateismens skull kanske det var bästa så, att istället låta tre andra kompetenta professorer utmana Willam Lane Craig.

För mer material från William Lane Craigs turné i England, se bethinking.org/craig. Där finns många andra debatter, bl. a. den med Peter Millican.

Se andra relaterade inlägg;
Ateismens främsta profet Richard Dawkins fegar ut
Richard Dawkins utmanas
Fem tankefel hos ateister

Richard Dawkins utmanas

Jag har i ett tidigare inlägg skrivit om hur ateismens främsta affischnamn, Richard Dawkins, fått kalla fötter och vägrar möta William Lane Craig i en seriös debatt om de påstående som Dawkins gör i sina böcker och föreläsningar om Gud. Det som gör den här historien extra generande för Richard Dawkins är att hans agerande klingar väldigt illa med hans budskap, nämligen att teismen saknar rationella argument. Dawkins menar bl. a. att det är lika rationellt att tro på Gud som att tro på jultomten. Om detta vore sant så borde Richard Dawkins anta utmaningen med glädje och fullständigt krossa en av teismens främsta förespråkare, William Lane Craig, offentligt i en debatt. Nu blir istället Dawkins ett uttryck för ordspråket ”mycket snack, lite verkstad”.

Här är ett filmklipp från YouTube som visar historien om den tillsvidare uteblivna debatten mellan Richard Dawkins och William Lane Craig. Richard Dawkins har dock fortsatt möjlighet att anta utmaningen som äger rum i London i oktober 2011. Kommer Dawkins våga anta utmaningen?

Se andra relaterade inlägg;
Ateismens främsta profet Richard Dawkins fegar ut
Fem tankefel hos ateister
Arroganta ateister?

Ateismens främsta profet Richard Dawkins fegar ut

Biologen Richard Dawkins är en av ateismens främsta förespråkare och frontfigurer. Han har skrivit ett flertal böcker varav ”Illusionen om Gud”  (The God delusion) från 2006 är den mest kända. Budskapet som Dawkins trummar ut är att ateismen har förnuftet och rationalitet som grund medan teism (gudstro) baseras på okunskap, vidskepelse, oförnuft och blind tro. Tro är enbart för svaga människor utan intellekt.

Men detta är tydligen bara retorik. Richard Dawkins har vid ett flertal tillfällen blivit inbjuden till att medverka i debatter med professor William Lane Craig, filosof och teolog, men tackat nej vid alla tillfällen. Detta kastar onekligen en skugga över Dawkins trovärdighet. William Lane Craig är nämligen inte vem som helst i dessa sammanhang. Han är teismens främsta frontfigur när det gäller att försvara teismen och kristendomen med rationella argument. Han har med stor framgång debatterat med kända tungviktare bland ateister och liberalteologer såsom Sam Harris, Christopher Hitchens, Daniel Dennett, Gerd Lüdermann och John Dominic Crossan. Till och med en del ateister själva erkänner att Craig krossar de flesta ateister i sina debatter.

Att Dawkins kategoriskt tackar nej till en riktig debatt med William Lane Craig kan inte tolkas som något annat än feghet. Andra ateister har påpekat detta faktum vilket framgår av en artikel i The Telegraf.

Dr Daniel Came, filosof och ateist, från Worcester College i Oxford, skrev till honom (Richard Dawkins) och vädjade till honom att ompröva sitt beslut att vägra debattera Guds existens med professor Craig.

I ett brev till professor Dawkins,  skriver Dr Came: ”Frånvaron av en debatt med den främsta apologeten för kristen tro är en påfallande brist i ditt CV och tolkas naturligtvis som feghet från din sida.”

Nu ska det väl sägas att Richard Dawkins ingalunda är en stjärna bland ateisterna. Han är kanske den mest kända ateisten utanför den akademiska världen, men när det gäller tänkandet och logisk argumentation faller han tungt. Bristen på filosofisk bildning hos Dawkins är uppenbar i Illusionen om Gud. Boken innehåller ett flertal felaktigheter som många påpekat. I boken The Dawkins Delusion? sågar den f.d ateisten Allister McGrath sönder Dawkins resonemang på ett nästintill förnedrande sätt. Till och med andra ateister erkänner detta, Micheal Ruse säger bl a ”Illusionen om Gud gör mig generad över att vara ateist, och McGrath visar varför”.

Dawkins predikar att ateismen har argumenten och förnuftet på sin sida, men i praktiken erkänner han att ateismen saknar rationella argument genom att inte våga utmana teisten William Lane Craig. Det är tråkigt att vi fortsatt får vänta på debatten mellan Dawkins och Craig. Att vinna över ateismen på ”walk-over” är inte kul även om det visar hur starka argumenten för Gudstro i verkligheten är.

Länkar:
Artikeln ”Richard Dawkins accused of cowardice for refusing to debate existence of God” från The Telegraph.
Reasonable Faith with William Lane Craig

Se andra relaterade inlägg:
Fem tankefel hos ateister
Big Bang – ett bevis för Guds existens?
Debatt om tro och vetenskap

%d bloggare gillar detta: